Uitvoering van de werkzaamheden

Hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd is steeds weer afhankelijk van de specifieke situatie. De gemeente heeft een vast proces om tot de uitvoering te komen. Het bestaat uit een goede voorbereiding en een uitvoeringsfase.

De voorbereiding

Deze bestaat uit 5 fases, zoals hieronder beschreven. De looptijd hiervan is per project verschillend.

1. Onderzoeksfase

In deze fase doen we onderzoek naar uw specifieke situatie. We kijken naar uw rioolaansluiting, naar de aanwezige oude wegconstructies en naar eventuele bodemonderzoeken. Op basis hiervan maken we een voorontwerp.

2. Voorlopige ontwerpfase

We maken 2 voorlopige ontwerpen: een rioleringsontwerp en een ontwerp voor de inrichting van de straat. We presenteren de ontwerpen tijdens een bewonersbijeenkomst. Bewoners kunnen dan reageren op het ontwerp. Uw opmerkingen nemen we mee in de uitwerking van het definitieve ontwerp als deze:

  • niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid;
  • technisch uitvoerbaar zijn;
  • financieel haalbaar zijn.

3. Definitief ontwerpfase

We werken het voorlopig ontwerp uit naar een definitief ontwerp.

4. Uitvoeringsplanfase

Het definitieve ontwerp vertalen we naar een technisch uitvoeringsplan. Op basis van dit plan kan een aannemer het project uitvoeren.

5. Aanbestedingsfase

De gemeente besteedt de werkzaamheden aan op basis van het uitvoeringsplan. Daarna maken we de aannemer bekend.

De uitvoering

In deze fase voert de aannemer de werkzaamheden uit. Hoe lang dit duurt, hangt af van hoe groot het project is.