Proef verkeersluwe Nieuwe Veerstal

De gemeente Gouda heeft van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 27 maart 2022 een proef gehouden door de Nieuw Veerstal verkeersluw te maken. Alleen bus- en hulpdiensten en bestemmingsverkeer kon in die periode de Nieuwe Veerstal gebruiken. Al het andere (vracht)autoverkeer maakte tijdens de proef gebruik van de N207. De proef is een maatregel uit het verkeercirculatieplan (VCP). De gemeenteraad ging in 2021 akkoord met het VCP.

De proef levert belangrijke informatie over hoe de gemeente in de toekomst de stad bereikbaar en leefbaar kan houden door meer veiligheid en een betere doorstroming van verkeer. Het VCP heeft dat tot doel. Het verkeercirculatieplan bestaat uit verschillende uitvoeringsplannen (wijkmobiliteitsplannen) die de gemeente de komende jaren uitvoert in de stad. De informatie uit de proef kan de gemeente daarbij goed gebruiken.

Waar is het?

De proef is gehouden aan de Nieuwe Veerstal tussen de Oosthaven en de Haastrechtsebrug. Het gebied er omheen kreeg ook met de proef te maken. Dit noemen we het ‘invloedsgebied’. Het invloedsgebied zijn de omringende straten: de Fluwelensingel, de Koningin Wilhelminaweg en de Zuidwestelijke Randweg (N207).

Wat zijn de werkzaamheden?

De Nieuwe Veerstal was 4 weken tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Ieder adres in de binnenstad kreeg een brief met ‘ontheffing’ en gold als bestemmingsverkeer.

Op de wegen in de omgeving hebben we gemeten wat het verkeer doet: neemt het toe of af of blijft het gelijk? Daarnaast zijn enquêtes gehouden om te kijken of de plannen draagvlak hebben.

Het verkeerscirculatieplan

In het verkeerscirculatieplan staat hoe de stad om wil gaan met verkeer en in beweging kan blijven. Enkele belangrijke punten zijn meer ruimte voor voetgangers en fietsers en een betere leefbaarheid en duurzaamheid.

De Nieuwe Veerstal is een belangrijke plek. Hier kunnen een nieuwe inrichting en een autoluw gebied ervoor zorgen dat Gouda zich ruimtelijk met de Hollandsche IJssel verbindt. Zo wordt de binnenstad van Gouda aantrekkelijker. Toeristen, wandelaars en fietsers krijgen meer ruimte. Naast de Rotterdamseweg komt er een fietsroute van hoge kwaliteit naar Westergouwe, om deze wijk goed te verbinden met de rest van Gouda. Omdat de Nieuwe Veerstal een belangrijke route is, biedt de proef veel informatie over het verkeer in de binnenstad en de omliggende wijken.

De gemeente heeft vaak contact met organisaties in de stad om de stand van zaken rondom het VCP te bespreken. De proef aan de Nieuwe Veerstal bespreken we ook.

Wat is de laatste stand van zaken?

De proef wijst uit dat volledig afsluiten van de Nieuwe Veerstal voor doorgaand verkeer nog niet mogelijk is. Eerst moeten andere projecten klaar zijn, zoals de herinrichting van de singels en het aanpassen van het Kleiwegplein naar 30 km/u. Ook moet de Zuidwestelijke randweg (N207) het extra verkeer goed kunnen verwerken. Deze projecten zitten in de uitvoering van het Verkeerscirculatieplan. Wel is het mogelijk de Nieuwe Veerstal een tussentijdse nieuwe inrichting te geven. Hierdoor verbetert de veiligheid en wordt het gebied gebruiksvriendelijker voor fietsen, wandelaars en andere weggebruikers. Denk hierbij aan het versmallen van de rijbaan, het verlagen van de maximum snelheid naar 30 km/u en het gebruik van klinkers.

De uitkomsten van de proef zijn verwerkt in een rapport. Dat rapport bestaat uit de meetgegevens, de verschillende vragenlijsten en reacties op berichtgeving. Dit rapport is besproken met belangenorganisaties. Op 19 oktober 2022 is het rapport besproken in de gemeenteraad. De raad heeft besloten om het autoluw van de Nieuwe Veerstal uit te stellen. Eerst moeten de singel, het Kleiwegplein en de Zuidwestelijke randweg (N207) klaar zijn. Ook heeft de raad besloten om een studie te doen naar een mogelijke nieuwe inrichting van de Nieuwe Veerstal, waar het mogelijk blijft om langs te rijden. Het doel van deze andere inrichting is om de verkeersdrukte op de route iets te verminderen, en meer ruimte te geven aan voetgangers, fietsers en groen. Dit is dus geen autoluwe Nieuwe Veerstal, maar een tussenvariant. De raad heeft ook besloten om een onderzoek te doen of de Nieuwe Veerstal autoluw kan zijn voor 2030.

Kijk de raadsvergadering van 19 oktober terug.

Hoe kan ik meedenken?

Er waren tijdens de proef vragenlijsten die verschillende doelgroepen konden invullen: inwoners, bezoekers, ondernemers. We hebben berichten geplaatst op social media, in de krant en op de website waarop mensen konden reageren. Belangenorganisaties vanuit de stad hebben regelmatig overleg met de gemeente over het VCP (en daarmee de proef). De gemeente informeert belanghebbenden over de voortgang van het VCP. Bij de wijkmobiliteitsplannen betrekt de gemeente belanghebbenden waar mogelijk. De gemeente betrekt de belanghebbenden bij het maken van plannen voor een andere inrichting van de Nieuwe Veerstal.

Wat is de planning?

De raad heeft besloten dat er voor de zomer van 2025 een ontwerp moet zijn voor een andere inrichting van de Nieuwe Veerstal. Voor die tijd gaat de gemeente, in overleg met belanghebbenden, plannen maken.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.