Proef verkeersluwe Nieuwe Veerstal

De gemeente Gouda gaat een proef houden door de Nieuw Veerstal verkeersluw te maken. De proef is een maatregel uit het verkeercirculatieplan (VCP). De gemeenteraad ging in 2021 akkoord met het VCP.

In de periode van 28 februari tot en met 27 maart mogen alleen bus- en hulpdiensten en bestemmingsverkeer de Nieuwe Veerstal gebruiken. Bestemmingsverkeer zijn bewoners, binnenstadondernemers en ander verkeer met een eindbestemming in de binnenstad. Al het andere (vracht)autoverkeer gaat tijdens de proef gebruik maken van de Zuidwestelijke Randweg.

De gemeente houdt de effecten van de coronamaatregelen op het verkeer de komende tijd goed in de gaten. Begin februari besluiten we of de proef doorgaat.

Waar is het?

Het gaat om de Nieuwe Veerstal tussen de Oosthaven en de Haastrechtsebrug. Het gebied er omheen krijgt ook met de proef te maken. Dit noemen we het ‘invloedsgebied’. Het invloedsgebied zijn de omringende straten: de Fluwelensingel, de Koningin Wilhelminaweg en de Zuid-Westelijke Randweg. Deze straten controleren we op verkeersstromen. Hiermee bedoelen we dat we meten hoeveel verkeer van deze wegen gebruik maakt. Is dat meer, minder of gelijk tijdens de proef?

Kaart van het projectgebied verkeersluw maken Nieuwe Veerstal. Het afgesloten gedeelte is op het kaartje aangegeven.
Het deel dat wordt afgesloten is tussen de kruising Fluwelensingel/ Goejanverwelledijk en Buurtje/ Schielands Hoge Zeedijk. Ook de kruising Westhaven/ Nieuwe Veerstal is afgesloten. Bij de afsluitingen staan verkeersbegeleiders en hekken. De omleidingen staan met borden aangegeven.
Op het kaartje is de omleidingsroute via de Zuidelijke Randweg N207 te zien.
De omleidingsroute van de Julianasluis naar de Haastrechtsebrug is via de Zuidwestelijke Randweg N207. Wie vanuit Gouda Zuid-West naar Goverwelle of Gouda Oost wil of andersom wordt via deze route omgeleid.

Wat zijn de werkzaamheden?

We gaan de Nieuwe Veerstal tijdelijk afsluiten voor doorgaand verkeer. Het gaat om 4 weken, van 28 februari tot en met 27 maart. De gemeente neemt tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijvoorbeeld tijdelijk een andere instelling van verkeerslichten. Zo maken we de proef zo echt mogelijk.

Ruim van tevoren plaatst de gemeente informatieborden met andere routes. Alle woon- en bedrijfsadressen in de binnenstad krijgen midden februari een informatie- en ontheffingsbrief. Wie de brief laat zien, is bestemmingsverkeer en mag de Nieuwe Veerstal gebruiken. Iedere brief is uniek. Het kan zijn dat een adres meerdere ontheffingsbrieven krijgt. Kopieën zijn niet toegestaan.

Op de wegen in de omgeving meten we wat het verkeer doet: neemt het toe of af of blijft het gelijk? Na de proef gaat de gemeente met belanghebbenden de uitkomst bespreken en beoordelen. Uiteindelijk neemt de gemeente beslissing over een vervolg.

Het verkeerscirculatieplan

In het verkeerscirculatieplan staat hoe de stad om wil gaan met verkeer en in beweging kan blijven. Enkele belangrijke punten zijn meer ruimte voor voetgangers en fietsers en een betere leefbaarheid en duurzaamheid.

De Nieuwe Veerstal is een belangrijke plek. Hier zorgen een nieuwe inrichting en een autoluw gebied ervoor dat Gouda zich ruimtelijk met de Hollandsche IJssel verbindt. Hierdoor wordt de binnenstad van Gouda aantrekkelijker. Toeristen, wandelaars en fietsers krijgen volop ruimte. Naast de Rotterdamseweg komt er een fietsroute van hoge kwaliteit naar Westergouwe, om deze wijk goed te verbinden met de rest van Gouda.

De gemeente heeft vaak contact met organisaties in de stad om de stand van zaken rondom het VCP te bespreken. De proef aan de Nieuwe Veerstal bespreken we ook.

Wat is de laatste stand van zaken?

We hebben gesprekken gevoerd met belanghebbenden en er is een verkeersplan gemaakt. Ook hebben we offertes verstuurd om de proef uit te voeren: verkeersregelaars, tijdelijke verkeerslichtinstallaties, omleidingsroutes en andere zaken die nodig zijn.

De gemeente houdt de effecten van de coronamaatregelen op het verkeer de komende tijd goed in de gaten. Begin februari 2022 besluiten we of de proef doorgaat.

Hoe kan ik meedenken?

De gemeente verspreidt een vragenlijst om de meningen over de proef te weten te komen. De vragenlijst kunt u op verschillende manieren invullen.

Wat is de planning?

Begin en midden februari 2022 plaatsen we de borden van de omleidingroutes en versturen we de ontheffings- en informatiebrieven.

De proef om de Nieuwe Veerstal verkeersluw te hebben is van 28 februari tot en met 27 maart 2022. In de feestelijke periode van Gouda750 van midden april tot midden september gebeurt er niets in het gebied.

Voor de zomervakantie hebben we de proef besproken. We houden u op de hoogte hoe het verder gaat.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.