Proef verkeersluwe Nieuwe Veerstal

De gemeente Gouda houdt een proef door de Nieuw Veerstal verkeersluw te maken. De proef is een maatregel uit het verkeercirculatieplan (VCP). De gemeenteraad ging in 2021 akkoord met het VCP.

In de periode van maandag 28 februari 6.00 uur tot en met zondag 27 maart 20.00 uur mogen alleen bus- en hulpdiensten en bestemmingsverkeer de Nieuwe Veerstal gebruiken. Bestemmingsverkeer zijn bewoners, binnenstadondernemers en ander verkeer met een eindbestemming in de binnenstad. Al het andere (vracht)autoverkeer maakt tijdens de proef gebruik van de N207.

Waar is het?

Het gaat om de Nieuwe Veerstal tussen de Oosthaven en de Haastrechtsebrug. Het gebied er omheen krijgt ook met de proef te maken. Dit noemen we het ‘invloedsgebied’. Het invloedsgebied zijn de omringende straten: de Fluwelensingel, de Koningin Wilhelminaweg en de Zuidwestelijke Randweg (N207). Deze straten controleren we op verkeersstromen. Hiermee bedoelen we dat we meten hoeveel verkeer van deze wegen gebruik maakt. Is dat meer, minder of gelijk tijdens de proef?

Kaart van het projectgebied verkeersluw maken Nieuwe Veerstal. Het afgesloten gedeelte is op het kaartje aangegeven. 

Op de afbeelding staat de tekst 'Proef verkeersluw maken Nieuwe Veerstal. Maandag 28 februari t/m zondag 27 maart. www.gouda.nl/nieuweveerstal'. 

Met een rode lijn is aangegeven waar het verkeer niet is toegestaan (hulpdiensten en openbaar vervoer zijn wel toegestaan). Met een groene lijn is aangegeven waar bestemmingsverkeer is toegestaan (op vertoon van de ontheffingskaart).
Het deel dat wordt afgesloten is tussen de kruising Fluwelensingel/ Goejanverwelledijk en Buurtje/ Schielands Hoge Zeedijk. Ook de kruising Westhaven/ Nieuwe Veerstal is afgesloten. Bij de afsluitingen staan verkeersbegeleiders en hekken. De omleidingen staan met borden aangegeven.
Op het kaartje is de omleidingsroute van de Nieuwe Veerstal te zien
De omleidingsroute van de Julianasluis naar de Haastrechtsebrug is via de N207. Wie vanuit Gouda Zuid-West naar Goverwelle of Gouda Oost wil of andersom wordt via deze route omgeleid.

Wat zijn de werkzaamheden?

We sluiten de Nieuwe Veerstal tijdelijk af voor doorgaand verkeer. Het gaat om 4 weken, van 28 februari tot en met 27 maart. De gemeente neemt tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijvoorbeeld tijdelijk een andere instelling van verkeerslichten. Zo maken we de proef zo echt mogelijk.

Ieder adres in de binnenstad kreeg een brief met ‘ontheffing’. Wie de brief of ‘ontheffing’ laat zien, is bestemmingsverkeer. U hoeft géén officiële ontheffing aan te vragen bij de gemeente. De proef duurt 4 weken, de ontheffing voor de Nieuwe Veerstal is alleen tijdens de proef nodig.

De gemeente houdt het verkeer de komende tijd goed in de gaten. Er zijn tijdens de proef 16 telpunten in Gouda. Op de volgende wegen wordt verkeer geteld voor de proef: Goverwellesingel, Sportlaan, Joubertstraat, Burgemeester Jamessingel, Nieuwe Gouwe Oostzijde, Kleiwegbrug, Tiendewegbrug, Pottersbrug, Fluwelensingel, Kattensingel, Koningin Wilhelminaweg, Rotterdamseweg, Oosthaven, Westhaven, Buurtje en Nieuwe Veerstal.

Als er gevaarlijke situaties ontstaan kan de gemeente ingrijpen. De gemeente heeft daarover een filmpje gemaakt. Wethouder Michel Klijmij-Van der Laan vertelt in hetzelfde filmpje waarom de gemeente de proef houdt.

Op de wegen in de omgeving meten we wat het verkeer doet: neemt het toe of af of blijft het gelijk? Na de proef gaat de gemeente met belanghebbenden de uitkomst bespreken en beoordelen. Uiteindelijk neemt de gemeente beslissing over een vervolg.

Het verkeerscirculatieplan

In het verkeerscirculatieplan staat hoe de stad om wil gaan met verkeer en in beweging kan blijven. Enkele belangrijke punten zijn meer ruimte voor voetgangers en fietsers en een betere leefbaarheid en duurzaamheid.

De Nieuwe Veerstal is een belangrijke plek. Hier zorgen een nieuwe inrichting en een autoluw gebied ervoor dat Gouda zich ruimtelijk met de Hollandsche IJssel verbindt. Hierdoor wordt de binnenstad van Gouda aantrekkelijker. Toeristen, wandelaars en fietsers krijgen volop ruimte. Naast de Rotterdamseweg komt er een fietsroute van hoge kwaliteit naar Westergouwe, om deze wijk goed te verbinden met de rest van Gouda.

De gemeente heeft vaak contact met organisaties in de stad om de stand van zaken rondom het VCP te bespreken. De proef aan de Nieuwe Veerstal bespreken we ook.

Wat is de laatste stand van zaken?

Verkeersregelaars, tijdelijke verkeerslichtinstallaties, omleidingsroutes en andere zaken die nodig zijn, zetten we in. Via onze kanalen op social media en deze website geven we actuele informatie.

De gemeente houdt het verkeer tijdens de proef goed in de gaten.

Hoe kan ik meedenken?

Wie zijn ervaringen met de proef wil delen, kan een vragenlijst invullen op de website of via de app Gouda denkt Mee. De vragenlijst kunt u via app of website invullen tot zondag 3 april 20.00 uur. Dat is tot 1 week na de proef. De uitkomsten worden gebruikt om de proef te bespreken.

Wat is de planning?

Op maandagochtend 21 maart gaat een nieuwe fase in. De Haastrechtsebrug krijgt een tijdelijke, nieuwe indeling. Deze indeling is er tot en met zondag 27 maart. De aannemer start zondag 20 maart met de voorbereidingen.

Met de proef wil de gemeente kijken of 1 van de rijstroken op de brug en op de Sportlaan weg kan, zonder dat dit doorstromingsproblemen veroorzaakt. Op deze manier ontstaat ruimte voor fietsers op de brug en in de omgeving.

Voor fietsers is de verkeerssituatie rond de Haastrechtsebrug niet ideaal. De fietspaden zijn smal en het is soms lastig om over te steken bij de verkeerslichten. In 2023 wordt de Haastrechtsebrug opgeknapt. Daarom willen we voor die tijd weten hoe we de weg gaan indelen. Het is helaas geen optie om de brug te verbreden. Zie ook de projectpagina Centrale brugbediening.

De proef om de Nieuwe Veerstal verkeersluw te hebben is van 28 februari tot en met 27 maart 2022. In de feestelijke periode van Gouda750 van midden april tot midden september gebeurt er niets in het gebied.

Voor de zomervakantie hebben we de proef besproken. We houden u op de hoogte hoe het verder gaat.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.