Speelplek aan de Walraven van Halllaan

Kinderen in Gouda moeten veilig en onbezorgd kunnen spelen. Daarom is het belangrijk dat speelplekken veilig en duurzaam zijn en veel speelplezier geven. Ieder jaar controleren we alle speelplekken en vervangen we kapotte en versleten speeltoestellen. We bekijken dan ook of het nodig is om de valondergrond te vervangen. Zo houden we de speelplekken veilig.

Waar is het?

De werkzaamheden worden aan de Walraven van Halllaan ter hoogte van nummer 18 tot en met 24 uitgevoerd.  De speelplek ligt in het rode vlak in onderstaande afbeelding.

De afbeelding toont een kaartje van de plek waar de werkzaamheden aan de Walraven van Halllaan  exact worden uitgevoerd. Dit is ter hoogte van nummer 18 tot en met 24.

Wat zijn de werkzaamheden?

De speelplekken aan de Walraven van Halllaan en Bleysstraat worden samengevoegd. Er is bij de speeltuin aan de Bleysstraat vaak wateroverlast. Daarnaast zijn de valondergronden in beide speeltuinen in slechte staat. De speeltuinen aan de Walraven van Halllaan en Bleysstraat liggen dicht bij elkaar. Dit biedt de mogelijkheid om de speeltuin aan de Walraven van Halllaan uit te breiden met speeltoestellen van de Bleysstraat. De speeltuin aan de Bleysstraat vervalt. In de omgeving ligt de speeltuin het Speelmoleneiland waar  gespeeld kan worden.

In de speeltuin aan de Walraven van Halllaan vervangen we de huidige rubbertegels door kunstgras. De speeltoestellen van de Bleysstraat worden grotendeels verplaatst naar de Walraven van Halllaan. Het gaat om het duikelrek, de wipwap en de glijbaan.

Wat is de laatste stand van zaken?

Er is een ontwerp voor de speeltuin gemaakt. Bekijk het ontwerp van de speeltuin aan de Walraven van Halllaan (pdf).  

Kunt u het pdf-bestand niet lezen of begrijpt u iets niet? Bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182.

Wat is de planning?

De werkzaamheden zijn gepland van 30 oktober tot en met 10 november 2023. Tijdens de werkzaamheden kan de speeltuin niet gebruikt worden. Door onverwachte situaties, zoals bijvoorbeeld het weer, kan de planning veranderen.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.