Overige vragen informatieavond Achterwillens

Op 13 november 2023 organiseerde de gemeente een inloopavond in buurtcentrum de Bühne. Tijdens deze inloopavond werd verteld wat er in 2024 en 2025 in Achterwillens gaat gebeuren:

  1. Ophogen en opnieuw inrichten Achterwillenseweg. De weg wordt een fietsstraat.
  2. Ophogen en opnieuw inrichten openbare ruimte Oud Achterwillens fase 4 en 5. Dit betekent het ophogen, vernieuwen en verbeteren van de indeling van de straat.
  3. Vervangen en nieuwe aanleg tuinen en planten voor Oud Achterwillens fase 4 en 5. Stap 1 is het verwijderen van bomen.
  4. Nieuwe aanleg tuinen en planten voor Oud Achterwillens fase 1, 2 en 3. Ontwerp van de nieuwe bomen en andere planten in dit deel van de wijk.

Hieronder vindt u alle overige vragen en antwoorden die tijdens de informatieavond over de Achterwillens gesteld zijn.

Riolering

Ja, tenzij er goede reden is om dit niet te doen. Voor dit ‘afkoppelen’ van de regenpijp moet er wél een sleuf gegraven worden in de voortuinen om deze aan te sluiten op het hoofdriool in de straat. Dat kan gevolgen hebben voor de planten en bomen in uw tuin.

In 2010 is er groot onderhoud uitgevoerd aan het hoofdriool in het achterpad van de Achterwillenseweg/Isoldestraat. Het gemeentelijk riool is van beton en onderheid met palen. Verschillende beheermedewerkers van de gemeente hebben de afgelopen jaren op verzoek van bewoners de locaties bezocht. Hierbij zagen zij dat er problemen zijn. Die problemen worden veroorzaakt door zakkingen in de (particuliere) aansluiting richting gemeentelijk hoofdriool. Riolering op eigen terrein is een particuliere aangelegenheid. Dat betekent dat u dit zelfstandig of met uw buren dient aan te pakken.

Planning

De werkzaamheden van fase 4 en 5 van Oud-Achterwillens zijn als eerste aan de beurt. De verwachting is dat de werkzaamheden in september 2024 beginnen. De werkzaamheden aan de Achterwillenseweg volgen daarna, in 2025.

De projectwebsites van de ophoging Achterwillenseweg en groot onderhoud oud-Achterwillens worden bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Overig

De ophoging van de straat verschilt van 25 tot 40cm. De ophoging blijft onder het niveau van beluchtingsroosters, dorpels van woningen en de lage ramen van de flats.

Het ontwerpbureau heeft gegevens van de ondergrond opgevraagd bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Het ontwerp houdt rekening met de aanwezige kabels en leidingen.

Zodra het ontwerp definitief is wordt er een aannemer gezocht die het werk gaat uitvoeren. Hierbij vraagt de gemeente zoveel mogelijk rekening te houden met de situatie. Dat betekent dat bewoners altijd hun woning in en uit kunnen. Voor auto’s op eigen terrein probeert de gemeente dat ook. Er kunnen alleen wel momenten voorkomen dat een bepaald gebied tijdelijk niet met een voertuig bereikt kan worden. Deze momenten worden zo kort mogelijk gehouden. Op dit moment kunnen we hier nog geen verdere concrete uitspraken over doen.