Groot onderhoud Oud Achterwillens

Woonstichting Woonpartners heeft een groot deel van haar gebouwen in de wijk Oud Achterwillens de afgelopen jaren opgeknapt. De gemeente vernieuwt nu ook de openbare ruimte en maakt deze klaar voor de toekomst: functioneel, veilig en aantrekkelijk.

Waar is het?

Het projectgebied is het jaren-’50-deel van de wijk Oud Achterwillens, verdeeld in een 5 fasen (zie ook afbeelding):

Fase 1: oostelijk deel Merlijnstraat en Reinaertplein, grasveld plein is blauw kader A

Fase 2: midden deel Merlijnstraat en Halewijnplein, grasveld plein is blauw kader B

Fase 3: westelijk deel Merlijnstraat en zuidelijke deel Isoldestraat, speelplaats achter de Bühne is blauw kader C

Fase 4: noordelijk deel Isoldestraat en westelijk deel Tristanstraat

Fase 5: oostelijk deel Tristanstraat en Lanseloet-, Elckerlyc-, Esmoreit- en Rolandstraat

Het gebied van het project groot onderhoud oud Achterwillens.

Wat zijn de werkzaamheden?

De wegen in het gebied zijn soms wel 40 centimeter verzakt. Daarom hogen wij alle straten op. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de ruimte rondom deze straten. Daarom hogen we ook delen van het grasveld en de plekken waar planten staan, op.

Herverdelen bestrating

De totale oppervlakte aan straten wordt niet meer. Wel maken we een andere verdeling. Zo vervangen wij op een aantal plekken de stoep door parkeerplaatsen. Hierbij zorgen we wel dat voetgangers veilig kunnen lopen.

Natuur

In Oud Achterwillens is al heel veel natuur aanwezig, maar we proberen om hier nog meer van te maken. De bomen die er nu staan zijn wel een punt om op te letten. De gemeente heeft namelijk net in heel Gouda de bomen gecontroleerd. Hierbij bleek dat we nog dit jaar een aantal bomen moeten weghalen. Onze afdeling beheer is bezig met de voorbereidingen hiervoor.

De gemeente heeft ook de andere bomen in de wijk beoordeeld. Over het algemeen blijkt de kwaliteit van de bomen helaas niet zo goed tot slecht te zijn. Dit wordt door de gevolgen van de geplande (ophoog)werkzaamheden nog erger. Ook hierdoor moeten we een aantal bomen verwijderen. Dit doen we waarschijnlijk in december of januari. Als we hier meer over weten, kunt u dat op deze projectpagina lezen en vragen we een vergunning aan.

Doordat we bomen weg moeten halen, planten we ook weer veel nieuwe bomen en is er ruimte voor meer plekken met planten. Op deze manier maakt de gemeente ook de natuur in de wijk toekomstbestendig en aantrekkelijker.

Riolering

In onze plannen houden we rekening met de klimaatveranderingen. Daarom leggen we in de hele wijk leggen een hemelwaterstelsel en drainagestelsel aan.

Kabels en leidingen

Waterleidingbedrijf Oasen en netbeheerder Stedin vervangen hun kabels en leidingen in de wijk. Zij doen dit ongeveer een half jaar lang voordat wij met onze werkzaamheden beginnen.

Wat is de laatste stand van zaken?

We hebben het project verdeeld in 5 fasen. Voor het hele gebied hebben we een schets opgesteld. Het ontwerp voor de fasen 1 tot en met 3 is klaar. We zijn begonnen met de voorbereidingen om een aannemer te kiezen die het werk gaat uitvoeren.

Hoe kan ik meedenken?

Het Netwerk Achterwillens heeft samen met de gemeente de schets voor de hele wijk gemaakt. Daarna hebben bewoners van de fasen 1 tot en met 3 tijdens gesprekken meegedacht om van de schets een ontwerp te maken.

Tijdens de gesprekken hebben wij gevraagd wie geïnteresseerd is om mee te denken over de inrichting van 3 kleine gebiedjes, de ‘blauwe kaders’. Op 28 juni hebben wij met een aantal bewoners voor de blauwe kaders A en B ideeën verzameld over hoe we natuur in deze gebieden kunnen plaatsen. Voor het blauwe kader C, aan de achterzijde van de Bühne, gaan wij eind september met u aan de slag om deze speelplek nog leuker te maken.

Omdat we de fasen 4 en 5 pas later uitvoeren, hebben we hier nog geen gesprekken gevoerd. Wij verwachten dat dit tussen juli en september 2023 gaat gebeuren.

Wat is de planning?

Vanaf oktober vervangen Oasen en Stedin al hun kabels- en leidingen in de wijk. Daarna start de gemeente in fase 1 met het ophogen en inrichten van het openbaar terrein. We verwachten dat dit in maart of april 2023 is.

De gemeente bekijkt nog of het mogelijk is om tegelijkertijd met Oasen en Stedin alvast te starten met werkzaamheden als voorbereiding voor de start van het hoofdproject in maart/april 2023.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Heeft u interesse om mee te denken over 1 of meerdere blauwe gebieden of heeft u verder vragen of opmerkingen, bel dan naar telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.