Groot onderhoud Oud Achterwillens

Woonstichting Woonpartners heeft een groot deel van haar gebouwen in de wijk Oud Achterwillens de afgelopen jaren opgeknapt. De gemeente vernieuwt nu ook de openbare ruimte en maakt deze klaar voor de toekomst: functioneel, veilig en aantrekkelijk.

Waar is het?

Het projectgebied is het jaren-’50-deel van de wijk Achterwillens en voor dit project verdeeld in 5 fasen (zie ook afbeelding):

Fase 1: oostelijk deel Merlijnstraat en Reinaertplein, grasveld plein is blauw kader A

Fase 2: midden deel Merlijnstraat en Halewijnplein, grasveld plein is blauw kader B

Fase 3: westelijk deel Merlijnstraat en zuidelijke deel Isoldestraat, speelplaats achter de Bühne is blauw kader C

Fase 4: noordelijk deel Isoldestraat en westelijk deel Tristanstraat

Fase 5: oostelijk deel Tristanstraat en Lanseloet-, Elckerlyc-, Esmoreit- en Rolandstraat

Het gebied van het project groot onderhoud oud Achterwillens.

Wat zijn de werkzaamheden?

De wegen in het gebied zijn soms wel 40 centimeter verzakt. Daarom hogen wij alle straten op. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de ruimte rondom deze straten. Daarom hogen we ook delen van het grasveld en de plekken waar planten staan, op.

Herverdelen bestrating

De totale oppervlakte aan de straten blijft hetzelfde maar we maken wel een andere verdeling. Zo vervangen wij op een aantal plekken de stoep door parkeerplaatsen. Hierbij zorgen we wel dat voetgangers veilig kunnen lopen.

Natuur

In Oud Achterwillens is er al veel natuur, maar we proberen om hier nog meer van te maken. Een groot deel van de bomen waren helaas niet van goede kwaliteit en zijn, voor de fasen 1 tot en met 3, in maart 2023 verwijderd.

Daarvoor in de plaats planten we ook weer veel nieuwe bomen en is er ruimte voor meer plekken met planten. Op deze manier maakt de gemeente ook de natuur in de wijk toekomstbestendig en mooier.

Riolering

In onze plannen houden we rekening met de klimaatveranderingen. Daarom leggen we in de hele wijk een hemelwaterstelsel en drainagestelsel aan.

Kabels en leidingen

Waterleidingbedrijf Oasen en netbeheerder Stedin vervangen hun kabels en leidingen in de wijk. Zij zijn in november 2022 gestart en doen hier ongeveer 12 maanden over.

Wat is de laatste stand van zaken?

We hebben het project verdeeld in 5 fasen. Voor het hele gebied hebben we een schets opgesteld. Het ontwerp voor de fasen 1 tot en met 3 is klaar en is in de wijk te zien op een groot informatiebord. Aannemingsbedrijf Arma Infra bv gaat de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente.

Hoe kan ik meedenken?

Het Netwerk Achterwillens heeft samen met de gemeente de schets voor de hele wijk gemaakt. Daarna hebben bewoners van de fasen 1 tot en met 3 tijdens gesprekken meegedacht om van de schets een ontwerp te maken.

Op 28 juni 2022 hebben wij al met een aantal bewoners voor de blauwe kaders A en B ideeën verzameld over hoe we de natuur in deze gebieden aantrekkelijker kunnen maken. Voor het blauwe kader C volgt dit nog. Zie de planning wanneer u kunt meedenken in het (groen)ontwerp.

Omdat we de fasen 4 en 5 pas later uitvoeren, hebben we hier nog geen gesprekken gevoerd. Wij verwachten dat dit tussen oktober en december 2023 gaat gebeuren.

Wat is de planning?

Vanaf november 2022 vervangt Oasen en Stedin al hun kabels- en leidingen in de wijk.

Vanaf 12 juni 2023 vernieuwt Arma Infra namens de gemeente de openbare ruimte. Ze beginnen in het Reinaertplein. De aannemer informeert u over de exacte werkvolgorde en planning.

Tot 1 oktober 2023 kunt u zich aanmelden om mee te denken over het blauw kader A (Reinaertplein). U kunt zich ook al aanmelden om mee te denken in het ontwerp voor de blauwe kaders B en C. Hier wordt na 1 oktober 2023 naar gekeken.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.