Groot onderhoud Oud Achterwillens

Woonstichting Woonpartners heeft een groot deel van haar gebouwen in de wijk Oud Achterwillens de afgelopen jaren opgeknapt. De gemeente vernieuwt nu ook de openbare ruimte en maakt deze klaar voor de toekomst: functioneel, veilig en aantrekkelijk.

Waar is het?

Het projectgebied is het jaren-’50-deel van de wijk Achterwillens en voor dit project verdeeld in 5 fasen (zie ook afbeelding):

Fase 1: oostelijk deel Merlijnstraat en Reinaertplein, grasveld plein is blauw kader A

Fase 2: midden deel Merlijnstraat en Halewijnplein, grasveld plein is blauw kader B

Fase 3: westelijk deel Merlijnstraat en zuidelijke deel Isoldestraat, speelplaats achter de Bühne is blauw kader C

Fase 4: noordelijk deel Isoldestraat en westelijk deel Tristanstraat

Fase 5: oostelijk deel Tristanstraat en Lanseloet-, Elckerlyc-, Esmoreit- en Rolandstraat

Het gebied van het project groot onderhoud oud Achterwillens.

Wat zijn de werkzaamheden?

De wegen in het gebied zijn soms wel 40 centimeter verzakt. Daarom hogen wij alle straten op. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de ruimte rondom deze straten. Daarom hogen we ook delen van het grasveld en de plekken waar planten staan, op.

Herverdelen bestrating

De totale oppervlakte aan de straten blijft hetzelfde maar we maken wel een andere verdeling. Zo vervangen wij op een aantal plekken de stoep door parkeerplaatsen. Hierbij zorgen we wel dat voetgangers veilig kunnen lopen.

Natuur

In Oud Achterwillens is er al veel natuur, maar we proberen om hier nog meer van te maken. Een groot deel van de bomen is helaas niet van goede kwaliteit en moet worden verwijderd.

Daarvoor in de plaats planten we ook weer veel nieuwe bomen en is er ruimte voor meer plekken met planten. Op deze manier maakt de gemeente ook de natuur in de wijk toekomstbestendig en mooier.

Riolering

In onze plannen houden we rekening met de klimaatveranderingen. Daarom leggen we in de hele wijk een hemelwaterstelsel en drainagestelsel aan.

Kabels en leidingen

Waterleidingbedrijf Oasen en netbeheerder Stedin vervangen hun kabels en leidingen in de wijk. Zij zijn in november 2022 gestart en verwachten in april 2024 klaar te zijn.

Wat is de laatste stand van zaken?

We hebben het project verdeeld in 5 fasen. Voor het hele gebied hebben we een schets opgesteld. Het ontwerp voor de fasen 1 tot en met 3 is klaar en wordt op dit moment door aannemingsbedrijf Arma Infra bv uitgevoerd. Het bedrijf Multituin & Landschap brengt in maart 2024 de beplanting en bomen aan in dit deel van de wijk.

Tijdens een informatieavond op 13 november 2023 konden bewoners van de wijk het schetsontwerp voor fase 4 en 5 bekijken. Op het schetsonwerp kwamen veel reacties en vragen binnen. De vragen en antwoorden vindt u op de pagina vragen informatieavond groot onderhoud Oud Achterwillens fase 4 en 5. Deze antwoorden worden verwerkt in een voorlopig ontwerp. Hier kunt u opnieuw op reageren.

De gemeente liet tijdens deze informatieavond ook zien welke bomen er in deze fasen verwijderd moeten worden. In april 2024 wordt al een deel van de bomen aan de oostzijde van de Tristanstraat verwijderd ter voorbereiding op de start van de werkzaamheden in het najaar voor fase 4 en 5.

Ook over de ophoging van de Achterwillenseweg kunt u de vragen en antwoorden lezen. En alle overige vragen en antwoorden over de werkzaamheden in Achterwillens.

Hoe kan ik meedenken?

Voor fase 1 tot en met 3 staat het ontwerp vast. Dit wordt op dit moment uitgevoerd. U heeft meegedacht over de inrichting van het blauwe kader A. Voor het blauwe kader B hebben de bewoners een aanvraag ingediend voor een Groen moet je doen-project. Als het Voorlopig Ontwerp van fase 4 en 5 klaar is, organiseert de gemeente weer een bijeenkomst om onder andere de resultaten uit de bijeenkomst van 13 november te laten zien.

Wat is de planning?

In november 2022 zijn Oasen en Stedin gestart met het vervangen van al hun kabels en leidingen in de wijk. Sinds 12 juni 2023 vernieuwt Arma Infra namens de gemeente de openbare ruimte. Ze begonnen aan het Reinaertplein. De aannemer informeert u over de precieze werkvolgorde en planning.

In maart 2024 volgt de aanleg van grasvelden, planten en bomen van fase 1 tot en met 3. Ook de inrichting van de blauwe kaders A en B.

In april 2024 verwacht de gemeente het voorlopige ontwerp voor fase 4 en 5 klaar te hebben. In deze maand wordt ook alvast een deel van de bomen in fase 4 en 5 verwijderd.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.