Groot en zwaar verkeer in Gouda

Groot en zwaar verkeer zijn extra vervelend voor Gouda. Dat blijkt uit een trillingsonderzoek. Samen met ondernemers en bewoners kijken we hoe het goederenvervoer in Gouda er in de toekomst uit moet zien. We hebben verschillende mogelijke routes voor het vrachtverkeer  in het Verkeerscirculatieplan (VCP) gezet. Deze mogelijke routes zetten we in de wijkmobiliteitsplannen. Ook moeten we het de nota grote voertuigen uit 2009 bijwerken.

Waar is het?

De nota geldt voor de hele stad. De 1e maatregelen om met groot en zwaar verkeer om te gaan staan in de wijkmobiliteitsplannen Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem. Ook in andere wijkmobiliteitsplannen werken we in 2023 en 2024 maatregelen uit.

Wat zijn de werkzaamheden?

In de nota wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Er is speciale aandacht voor de binnenstad. Uit het trillingshinderonderzoek uit 2019 blijkt dat het goed is om de snelheid en het gewicht van vrachtwagens te verlagen. Voor de Turfmarkt, de Naaierstraat en Achter de Vismarkt is er een verbod voor verkeer langer dan 10 meter en/of zwaarder dan 20 ton. We stellen voor om dit in de hele binnenstad en in verschillende woonwijken te doen. We doen nog meer onderzoek om te kijken of een verdere beperking tot 7,5 ton in de binnenstad mogelijk is. Verkeer dat over de Haastrechtse brug rijdt, mag maximaal 30 ton wegen. Hierdoor gaat de brug langer mee en komt doorgaand vrachtverkeer niet meer in Gouda. Het noodzakelijke vrachtverkeer in de wijken en de binnenstad kunnen (als aan bepaalde eisen wordt voldaan) toestemming om te mogen rijden ontvangen van de gemeente.

Wat is de laatste stand van zaken?

In 2022 heeft het bureau Goudappel uitgebreider onderzoek gedaan naar groot en zwaar verkeer in Gouda. De resultaten van het onderzoek staan in de Nota grote en zware voertuigen en hebben we besproken met belanghebbenden.

Op 13 december 2022 maakte het college de ontwerpnota grote en zware voertuigen openbaar. Vanaf 14 december 2022 tot en met 25 januari 2023 lag de ontwerpnota samen met de Wijkmobiliteitsplannen Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem ter inzage. In die periode kon u uw mening over deze plannen geven, dat heet een zienswijze indienen. Alle zienswijzen zijn door het college beantwoord en voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de zienswijzennota en het wijkmobiliteitsplan binnenstad op 17 mei 2023 vastgesteld. De zienswijzennota en het plan vindt u op de website van Goudappel.

Wat is de planning?

Op website van Goudappel zijn de maatregelen weergegeven. Deze worden de komende jaren uitgevoerd. Updates over het uitvoeren van de maatregelen komt op deze website te staan.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.