Groot en zwaar verkeer in Gouda

Groot en zwaar verkeer zijn extra vervelend voor Gouda. Dat blijkt uit een trillingsonderzoek. Samen met ondernemers en bewoners kijken we hoe het goederenvervoer in Gouda er in de toekomst uit moet zien. We hebben verschillende mogelijke routes voor het vrachtverkeer  in het Verkeerscirculatieplan (VCP) gezet. Deze mogelijke routes zetten we in de wijkmobiliteitsplannen. Ook moeten we het de nota grote voertuigen uit 2009 bijwerken.

Waar is het?

De nota geldt voor de hele stad. De 1e maatregelen om met groot en zwaar verkeer om te gaan staan in de wijkmobiliteitsplannen Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem. Ook in andere wijkmobiliteitsplannen werken we in 2023 en 2024 maatregelen uit.

Wat zijn de werkzaamheden?

In de nota worden een aantal maatregelen voorgesteld. Er is speciale aandacht voor de binnenstad. Uit het trillingshinderonderzoek uit 2018 blijkt dat het goed is om de snelheid en het gewicht van vrachtwagens te verlagen. Voor de Turfmarkt, de Naaierstraat en Achter de Vismarkt is er een verbod voor verkeer langer dan 10 meter en/of zwaarder dan 20 ton. We stellen voor om dit in de hele binnenstad te doen. We doen nog meer onderzoek om te kijken of een verdere beperking tot 7,5 ton mogelijk is. Verkeer dat over de Haastrechtse brug rijdt, mag maximaal 30 ton wegen. Hierdoor gaat de brug langer mee en komt doorgaand vrachtverkeer niet meer in Gouda.

Wat is de laatste stand van zaken?

In 2022 heeft het bureau Goudappel uitgebreider onderzoek gedaan naar groot en zwaar verkeer in Gouda. De resultaten van het onderzoek staan in de ontwerp-nota grote en zware voertuigen en hebben we besproken met belanghebbenden. Meer informatie vindt u ook op de website van Goudappel.

Wat is de planning?

Op 13 december 2022 heeft het college de ontwerp-nota Grote en zware voertuigen openbaar gemaakt. Sinds 14 december ligt de ontwerp-nota voor 6 weken ter inzage. U kunt de ontwerp-nota bekijken op de website van Goudappel en uw mening erover geven. Dat heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze tot en met 25 januari 2023 mailen naar gemeente@gouda.nl. Schrijf in de mail dat het gaat om het onderwerp ‘zienswijze Ontwerp-nota Grote en Zware Voertuigen’.

Na 25 januari verzamelen we alle zienswijzen. We geven op alle zienswijzen een reactie en noteren dat in de nota ‘Zienswijzen Grote en zware voertuigen’. Daarna besluiten het college en de gemeenteraad over de nota en de wijkmobiliteitsplannen voor de binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem. We verwachten dat er in april 2023 een besluit is genomen. Daarna kunnen we de maatregelen uitvoeren.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.