Gouda klimaatbestendig

Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heftiger, zomerse dagen heter en periodes van droogte langer. Dit heeft gevolgen voor uw leefomgeving. Na zware regenbuien kan het water niet snel weglopen. Hierdoor ontstaan grote plassen en overstromingen. In de zomer wordt het op straat en in de tuin erg heet. Door de droogte verdwijnen steeds meer planten en insecten en daalt in sommige gebieden de bodem. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met deze klimaatverandering bij de inrichting van de stad. Daarom willen we tijdens natte periodes het water opvangen en bewaren, zodat we het tijdens de droge periodes weer kunnen gebruiken. Zo maken we Gouda met elkaar klimaatbestendig.

Op de kaart van de klimaatatlas ziet u op welke plekken Gouda het meest kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering.

Oplossingen door de gemeente

De gemeente probeert de stad op verschillende manieren klimaatbestendig te maken.

Openbare ruimte

De gemeente doet er alles aan om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten. Zo bekijken we bij elk project of het mogelijk is om extra groen te planten. Gelukkig kan dat ook vaak. Daarnaast laten we zoveel mogelijk schoon regenwater via de riolering naar de sloot weglopen. Maar alleen de riolering kan de heftige buien niet verwerken. Daarom slaan we ook regenwater op in zogenaamde wadi’s of speciale kratten of blokken onder de grond. De punten waar we vanuit gaan staan in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

De wadi achter De Waag maakt de omgeving groener en zorgt voor het bewaren en afvoeren van regenwater.
Onder het Stationsplein liggen blokken van steenwol met veel open ruimte. Regenwater stroomt via speciale goten naar deze blokken toe. De blokken slaan het regenwater op en geven het langzaam weer af aan de bodem.

Nieuwe projecten in de stad

Het veranderde klimaat en de grote vraag naar woningen zijn de komende jaren grote uitdagingen voor Gouda. Daarom houden we meteen bij de 1e plannen van een nieuwbouwproject rekening met extreme wateroverlast, hittestress, bodemdaling, biodiversiteit, overstromingen en droogte. Hierdoor maken we andere keuzes. Denk bijvoorbeeld aan waterdoorlatende verharding, groene erfafscheidingen, opslagplekken voor regenwater, natuurvriendelijke oevers en bouwmaterialen die minder CO2 uitstoten.

Bij alle nieuwe ontwikkelingen planten we 15% openbaar groen. Hierdoor verbetert de leefbaarheid en worden wateroverlast en hittestress minder.  

Onze doelen voor nieuwbouwprojecten staan in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen en de Structuurvisie groen

Wat kunt u zelf doen? 

Als we alleen de openbare ruimte klimaatbestendig inrichten zijn we nog niet klaar om tegen de klimaatverandering te kunnen. Inwoners en ondernemers van Gouda bezitten namelijk ongeveer 70% van de grond van de stad. Daarom is het belangrijk dat ook inwoners en ondernemers hun tuin of terrein klimaatbestendig inrichten.

Het makkelijkste wat u kunt doen is tegels uit uw tuin of terrein verwijderen en vervangen door planten. Dan gaat het regenwater tijdens heftige regenbuien niet direct naar de riolering, maar wordt het opgeslagen in de bodem. Andere dingen die u kunt doen:

  • een regenton of regenschutting plaatsen;
  • een groen dak aanleggen, bijvoorbeeld op een schuur, garage of uitbouw;
  • regenpijp afkoppelen;
  • een opslagplaats voor water in uw tuin maken, bijvoorbeeld door een vijver in uw tuin te maken.

De gemeente heeft subsidies en vergoedingen voor inwoners die een regenton kopen of een groen dak aanleggen. U kunt ook gratis tuinadvies krijgen om uw tuin groener te maken.