Wob-verzoek

De gemeente geeft op allerlei manieren informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben. Deze informatie kunt u opvragen via een Wob-verzoek.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Documenten met overheidsinformatie zijn openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden. De gemeente hoeft de documenten niet te geven als andere belangen belangrijker zijn. Er wordt ook geen informatie gegeven over intern bedoelde opvattingen van ambtenaren.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Indienen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Indienen

Een Wob-verzoek indienen is gratis. Als u er voor kiest om kopieën van de door u opgevraagde stukken per post toe te laten sturen, dan betaalt u hiervoor een vergoeding. Er zijn verschillende manieren om te betalen:

  • via een acceptgiro (u ontvangt hiervoor een belastingaanslag van de BSGR, de organisatie die voor de gemeente de aanslagen verzorgt);
  • via automatische incasso;
  • via de berichtenbox in Mijnoverheid.nl.

De gemeente moet uiterlijk binnen vier weken een beslissing nemen over uw Wob-verzoek. Deze termijn kan eventueel met 4 weken worden verlengd.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken. U leest hierover meer in de beslissing die u ontvangt.

U kunt documenten online aanvragen. Dat doet u door een Wob-verzoek in te dienen via bovenstaande knoppen. Welke knop u kiest, hangt ervan af of u het Wob-verzoek doet als persoon of dat u een Wob-verzoek doet namens een organisatie. Na het invullen van het online formulier krijgt u een ontvangstbevestiging. 

Alle andere online manieren (bijvoorbeeld via fax, (persoonlijke) e-mailadressen, het digitale klachtenformulier, LinkedIn-, Twitter- of Facebookaccounts) kunt u niet gebruiken voor het aanvragen van documenten.

Als het online indienen van het Wob-verzoek niet lukt, dan kunt u dit ook per post doen. In uw schriftelijk verzoek moet het volgende staan: uw naam en adres, de datum en een omschrijving van de bestuurlijke aangelegenheid waarover u informatie wilt ontvangen.

U kunt het Wob-verzoek sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1086, 2800 BB in Gouda. Let erop dat u ook een handtekening bij uw verzoek zet.

Voor meer informatie en veel gestelde vragen over Wet openbaarheid bestuur (Wob) kunt u de website van het Ministerie van BZK  bekijken. U kunt ook met de gemeente bellen.