Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u de lokale verordeningen en beleidsregels van Gouda? Lokale wet- en regelgeving van de gemeente Gouda vindt u op de landelijke website Overheid.nl. Aan de linkerkant op de pagina kunt u filters instellen en bijvoorbeeld de datum selecteren waarop de regels gelden of zoek op woorden in de titel of tekst. U kunt ook meteen alle regels die vandaag gelden bekijken.

Alle Goudse wet- en regelgeving van Overheid.nl vind u ook als link op deze website. Het betreft zowel actuele als historische regelgeving. Gebruik hiervoor de zoekbalk en het filter ‘Verordeningen’.

Verordeningen

Een verordening is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt verordeningen vast. Zodra de gemeenteraad een verordening heeft vastgesteld, kan het college van burgemeester en wethouders verdere beleidsregels vaststellen.

Beleidsregels

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders een verordening uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.

Bestemmingsplannen

Met een bestemmingsplan legt de gemeente vast waarvoor gronden en gebouwen gebruikt mogen worden, maar ook waar en hoeveel gebouwen gebouwd mogen worden. Bestemmingsplannen staan niet op Overheid.nl maar kunt u bekijken op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl. Zie voor meer informatie naar Bestemmingsplannen of Ruimtelijke plannen.

Overig beleid

Overig beleid zoals beleidsnota’s en visies vindt u niet op overheid.nl maar op de pagina Visies.

Bekendmakingen

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe lokale verordeningen en beleidsregels of wijzigingen? Lees verder op de pagina Bekendmakingen.