Toestemming paspoort of identiteitskaart kind

Wilt u voor uw kind een paspoort of identiteitskaart aanvragen? Dan moeten beide ouders toestemming geven. U kunt dit digitaal doen. Kinderen tot 12 jaar hebben toestemming nodig voor een identiteitskaart. Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig voor een paspoort.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

Dat hangt af van de situatie:

  • U en de andere ouder of verzorger hebben allebei het ouderlijk gezag. Dan geeft u allebei toestemming.
  • U heeft alleen het ouderlijk gezag over uw kind. Dan geeft alleen u toestemming.
  • Een voogd heeft het gezag over het kind. Dan geeft de voogd toestemming. Dit kan niet digitaal.

Wil 1 van de ouders met gezag geen toestemming geven? Kijk dan voor meer informatie op de website van de rijksoverheid

U kunt digitaal toestemming geven. Klik op bovenstaande knop om het formulier in te vullen. U kunt per formulier voor maximaal 6 kinderen tegelijk toestemming geven. Elke ouder geeft persoonlijk toestemming met een eigen formulier. Komt u als ouder mee naar de afspraak voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart voor uw kind? Ook dan willen we graag dat u vooraf digitaal toestemming geeft. Hierdoor duurt de afspraak aan de balie korter. Het printen van de digitale toestemming is niet nodig.

Uw toestemming is standaard 6 weken geldig. Het paspoort of de identiteitskaart moet binnen die tijd worden aangevraagd. De toestemming is niet meer geldig als het gezag over het kind verandert. Wilt u de toestemming intrekken als het paspoort of identiteitskaart al in gebruik is? Kijk dan voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Bij het aanvragen

Uw kind moet altijd persoonlijk aanwezig zijn bij de afspraak. Als alle ouders of een voogd toestemming hebben gegeven, mag uw kind alleen een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Natuurlijk mag er een begeleider meekomen, zoals opa of oma of een oppas. Uw kind hoeft geen bewijs van de toestemming mee te nemen. Geeft maar 1 van de ouders digitaal toestemming? Dan moet de andere ouder meekomen bij de aanvraag om persoonlijk toestemming te geven.

Bij het ophalen

Uw kind moet altijd persoonlijk aanwezig zijn bij de afspraak. Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet u erbij zijn wanneer uw kind het paspoort of de identiteitskaart ophaalt. Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf hun paspoort en identiteitskaart ophalen.  

U kunt het formulier Toestemming paspoort of identiteitskaart kind (pdf) invullen, printen, en met pen ondertekenen. Zorg ervoor dat het kind het volgende meeneemt naar de afspraak:

  • Het ingevulde en met pen ondertekende toestemmingsformulier.
  • Kopieën van de identiteitsbewijzen van allebei de ouders. Zet als ouder op de kopie van je eigen identiteitsbewijs ook nog een originele handtekening en de datum.
  • Een bewijs van het gezag (alleen als een voogd het gezag heeft over een kind).

Komt u als ouder mee naar de afspraak voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart voor uw kind? Ook dan heeft het de voorkeur dat u vooraf het formulier invult. Hierdoor duurt de afspraak aan de balie korter.

Reist u met kinderen, dan krijgt u te maken met een aantal extra regels. U leest meer op de website van de rijksoverheid.