Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Als u in het buitenland wilt trouwen, heeft u misschien een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Maar het kan ook zijn dat u een ongehuwdverklaring nodig heeft. Het land waar u gaat trouwen beslist welke verklaring u moet inleveren. Neem daarom altijd contact op met de overheid van het land.

Kijk voor meer informatie over trouwen in het buitenland op de website Nederland wereldwijd. Ook kunt u informatie vinden op de website van een ambassade of consulaat van het land waar u wilt trouwen.

Heeft het land waar u gaat trouwen beslist dat u een verklaring van huwelijksbevoegdheid moet inleveren? U leest op deze pagina hoe u deze kunt aanvragen.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is een internationaal document waarin staat dat u niet getrouwd bent en uw partner en u volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. De verklaring van huwelijksbevoegdheid kan alleen aan een Nederlander gegeven worden.

U heeft alleen een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig als de overheid van het land waar u gaat trouwen daar om vraagt. Neem daarom altijd contact op met de overheid van het land.

U vraagt een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan in het Huis van de Stad. Maak hiervoor een afspraak via de knop rechtsboven. Wonen uw partner en u allebei in het buitenland? Bel ons dan of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl met de volgende gegevens van uw partner en u:

 • Naam
 • Adres
 • Nationaliteit
 • Geboorteland
 • Telefoonnummer

U kunt ook een beveiligde e-mail sturen naar gemeente@gouda.nl via ZIVVER. U kunt dan meteen een kopie van uw legitimatiebewijzen meesturen.

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U of uw partner woont in Gouda of Gouda was uw laatste woonplaats in Nederland. Was Gouda niet uw laatste woonplaats? Dan vraagt u de verklaring aan bij de gemeente waar u woonde voordat u naar het buitenland vertrok. Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
 • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de minister van Justitie en Veiligheid. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.
 • Bent u onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator of de kantonrecher.

U heeft de volgende documenten nodig om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen:

 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf;
 • een geldig identiteitsbewijs van uw partner. Als uw partner in het buitenland woont, neem dan een kopie van het paspoort van uw partner mee.

Woont u of uw partner in het buitenland? Of bent u of uw partner in het buitenland geboren of getrouwd en gescheiden? Dan moet u soms ook originele buitenlandse documenten laten zien bij uw aanvraag. Bijvoorbeeld:

Document

Wanneer nodig?

Toelichting

Een afschrift van uw geboorteakte en van die van uw partner (eventueel met legalisaties). Als u of uw partner in het buitenland geboren is en deze buitenlandse geboorteakte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP). De originele geboorteakte vraagt u aan in uw geboorteland.
Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke staat (eventueel met legalisaties). Als u of uw partner in het buitenland woont. De originele verklaring vraagt u aan in de woonplaats waar u nu woont.
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte (eventueel met legalisaties). Wanneer u eerder gehuwd bent geweest of partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie Personen. De originele akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd of partnerschap bent aangegaan. De originele overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw vorige partner is overleden.

Neem deze documenten ook mee naar de afspraak als dat voor uw partner of u van toepassing is. Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Dit betekent dat een document geschikt gemaakt wordt voor gebruik in een ander land. Kijk voor meer informatie op de website Nederland wereldwijd.

De verklaring is 6 maanden geldig.

Het kan zijn dat uw buitenlandse documenten gecontroleerd moeten worden. In dit geval krijgt u de verklaring van huwelijksbevoegdheid niet altijd meteen mee na uw afspraak.

De kosten voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid zijn € 29,-.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is in het Nederlands. En heeft een toelichting in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Esperanto. Trouwt u in een EU-land en voldoet de standaard verklaring niet? Vraag dan tegen extra kosten ook een meertalig modelformulier aan dat hoort bij de verklaring van huwelijksbevoegdheid. Kijk voor meer informatie op de pagina Meertalig modelformulier. Heeft u de verklaring in een andere taal nodig voor een land buiten de Europese Unie? Dan moet u het zelf laten vertalen.