Meertalig modelformulier

Het meertalig modelformulier is een vertaling van een document dat u bij de gemeente heeft aangevraagd. U kunt een meertalig modelformulier alleen aanvragen bij de gemeente Gouda als de gemeente Gouda ook het originele document heeft afgegeven. Heeft u nog geen origineel document? Dan kunt u het document en het meertalig modelformulier tegelijkertijd aanvragen.

Wilt u een document dat u bij de gemeente aanvraagt in een ander EU-land gebruiken? Dan kan een organisatie u vragen om een meertalig modelformulier. Dit is een vertaling van het document dat u moet afgeven. U krijgt het document in het Nederlands en in de taal van het land waar u het document inlevert. Het meertalig modelformulier moet altijd samen met het originele document ingeleverd worden.

U kunt een meertalig modelformulier aanvragen voor:

 • een akte van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding, beëindiging partnerschap, overlijden);
 • een verklaring van huwelijksbevoegdheid;
 • attestatie de vita;
 • een standaard uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) met gegevens over woon- en verblijfplaats of burgerlijke staat.

U kunt het meertalig modelformulier op 2 manieren aanvragen. 

Schriftelijk

U kunt een brief naar ons sturen. Ons postadres vindt u op deze pagina. Zorg ervoor dat u onderstaande gegevens in de brief vermeldt en dat u onderstaande documenten met de brief meestuurt:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • van welk document u een meertalig modelformulier wilt aanvragen;
 • in welke taal u het meertalig modelformulier wilt aanvragen;
 • een kopie of scan van uw geldig identiteitsbewijs;
 • uw handtekening.

Aan de balie in het Huis van de Stad

Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Als u langskomt, neemt u dan het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs. 
 • het originele document, dit is alleen nodig als u een meertalig modelformulier wilt aanvragen bij een document dat u al eerder heeft aangevraagd. 

U betaalt kosten voor het meertalig modelformulier en de kosten voor het originele document.

Naam document

Kosten document

Kosten meertalig
modelformulier

Totale kosten

Akte van de burgerlijke stand

€ 16,60 € 16,60 € 33,20

Attestatie de vita

€ 16,60 € 16,60 € 33,20

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 29,- € 22,30 € 51,30

Uittreksel BRP met gegevens over woon en verblijfplaats of burgerlijke staat

(schriftelijke aanvraag)

€ 20,60 € 16,60 € 37,20

Uittreksel BRP met gegevens over woon en verblijfplaats of burgerlijke staat

(aanvraag aan de balie)

€ 16,60 € 16,60 € 33,20

Wij sturen het meertalig modelformulier binnen 5 werkdagen naar u op.