Omgevingsvergunning

Wilt u een pand verbouwen of slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen of asbest verwijderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Deze omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u uw plan met de gemeente bespreken. Dat heet een vooroverleg. Een vooroverleg is verstandig als uw (bouw)plan sterk afwijkt van de regels in het bestemmingsplan, uw (bouw)plan veel gevolgen heeft voor de omgeving of uw plannen te maken hebben met een monument. Als u na het vooroverleg een omgevingsvergunning aanvraagt, kan de gemeente uw aanvraag sneller behandelen.

Met de omgevingsvergunning kunt u verschillende activiteiten in 1 keer aanvragen. Doe de vergunningcheck van het Omgevingsloket Online om te kijken of u een vergunning nodig heeft voor uw bouwplan of andere activiteit. Met de gegeven antwoorden maakt de website ook een aanvraagformulier.

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u uw plan met de gemeente bespreken. Dat heet een vooroverleg. Het is verstandig om een vooroverleg aan te vragen als uw (bouw)plan sterk afwijkt van de regels in het bestemmingsplan, uw (bouw)plan veel gevolgen heeft voor de omgeving of uw plannen te maken hebben met een monument.

Heeft u vragen over kleinere verbouwingen aan uw huis zoals een aanbouw, dakkapel of schuur? Bel dan met het omgevingsloket van de gemeente via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

U vraagt een omgevingsvergunning aan op de website van het Omgevingsloket Online. U kunt uw aanvraag helemaal digitaal indienen met DigiD. Als organisatie kunt u met eHerkenning bij het Omgevingsloket Online inloggen.

Let op: 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert voor de gemeente Gouda de bouw- en woningtoezichttaken uit. Tijdens de bouw controleert de ODMH of er volgens de vergunning gebouwd wordt en of de kwaliteit van het bouwen voldoende is. Ook houdt de ODMH toezicht op de kwaliteit van bestaande bebouwing.

Vanaf het moment dat u een bouwaanvraag heeft ingediend, vindt het contact hierover verder plaats met de ODMH. U kunt de afdeling BWT van de ODMH bellen via telefoonnummer 088 – 545 00 01.

De aanvraag van een omgevingsvergunning kost geld. Hoe hoog de kosten (leges) zijn, verschilt. Bekijk de verschillende leges in de tarieventabel. De tarieven van de omgevingsvergunning vindt u onder titel 2, in hoofdstuk 3.

Nadat u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd, krijgt u binnen een paar dagen een ontvangstbevestiging van de ODMH. Verder gelden er verschillende termijnen en procedures als u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Heeft u een vraag over een bestemmingsplan, welstand, vergunningsvrij bouwen of ruimtelijke procedures? Bel dan het omgevingsloket via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.