Vooroverleg

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u uw plan met de gemeente bespreken. Dat heet een vooroverleg. Een vooroverleg is verstandig als uw (bouw)plan sterk afwijkt van de regels in het bestemmingsplan, uw (bouw)plan veel gevolgen heeft voor de omgeving of uw plannen met een monument te maken hebben. U krijgt van de gemeente dan een advies over of uw plan haalbaar is, de manier waarop u de omgeving kunt betrekken bij uw plan en wat het vervolg is. Als u na het vooroverleg een omgevingsvergunning aanvraagt, kan de gemeente uw aanvraag sneller behandelen.

In een vooroverleg kijkt de gemeente of uw plan haalbaar lijkt. Medewerkers van de gemeente overleggen eerst met elkaar. U hoort daarna (meestal binnen 2 weken) over welke onderdelen de gemeente enthousiast is en waarover de gemeente misschien twijfelt. De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar gevolgen voor het verkeer, het milieu en of het plan bouwtechnisch haalbaar is. Hierna hoort u hoe lang het ongeveer duurt om uw plan verder uit te werken.

U kunt uw plan stap voor stap uitwerken. Misschien huurt u daarvoor adviseurs in. Tussendoor beoordelen experts van de gemeente en andere organisaties de uitwerking van uw plan. Soms vragen we u om extra informatie of nodigen we u uit om meer over uw plannen te komen vertellen. Wanneer uw plan klaar is en de experts het eens zijn over het ontwerp en de voorwaarden, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Een vooroverleg vraagt u aan via het Omgevingsloket Online. Volg hierbij het stappenplan. Kies werkzaamheid ‘bouwen’. U kunt dit later nog aanpassen.

Beantwoord in elk geval deze vragen als uw plannen groter zijn dan een kleine verbouwing aan of om uw huis:

  • Wat bent u van plan? Waarom kiest u juist voor deze locatie?
  • Wie is de eigenaar van de locatie?
  • Weet u al wat de omgeving van uw plannen vindt? Heeft u al met de omgeving over uw plannen gesproken?
  • Welke voordelen hebben inwoners, ondernemers en/of de stad Gouda van uw plan? Wie gaat ervan gebruikmaken?
  • Heeft u al met iemand van de gemeente over uw plan gesproken? Zo ja, met wie?
  • Als er parkeerruimte nodig is: hoeveel parkeerplekken verwacht u?
  • In hoeverre houdt u rekening met de verplichte 15% groen?

Bij uw aanvraag moet u 2 documenten aanleveren:

  • een schets van de situatie waaruit blijkt wat de afmetingen zijn van het (nieuwe) gebouw (lengte, breedte en hoogte) en hoe de verschillende functies (bijvoorbeeld wonen, parkeren, groen) verdeeld zijn. Gebruik als ondergrond bijvoorbeeld Google Maps.
  • een schets van de locatie met daaromheen de omgeving binnen een straal van ten minste 200 meter waaruit blijkt welke voorzieningen (wonen, parkeren, groen) daar te vinden zijn. Gebruik als ondergrond bijvoorbeeld Google Maps.

De 1e beoordeling van uw plan kost € 613,80. Ook als u na de 1e beoordeling niet verdergaat met uw plan, moet u deze kosten (leges) betalen. Als u na het vooroverleg een omgevingsvergunning aanvraagt, trekken we de helft van de kosten voor deze 1e beoordeling weer voor af van de kosten van de omgevingsvergunning.

Misschien is er na de 1e beoordeling meer overleg nodig over uw plan. Of moet u verder onderzoek laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Dan komen er na de 1e beoordeling kosten bij. U kunt pas aan de slag wanneer u ook een omgevingsvergunning heeft. Voor de aanvraag een omgevingsvergunning betaalt u leges. Kijk voor meer informatie over de bedragen in de tarieventabel onder hoofdstuk 2.

Heeft u vragen of wilt u overleggen of vooroverleg in uw situatie nodig is, bel dan het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.