Hoe vraag ik een vooroverleg aan?

Als inwoner logt u in met DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning. Na het inloggen haalt het Omgevingsloket gegevens die al bekend zijn op uit basisregistraties.

Stap 1: Projectgegevens invullen

In deze stap, vult u de naam in van het project en geeft u een projectomschrijving.

Screenshot van stap 1 in het Omgevingsloket online. Hier kunt u de naam van het project invullen en een projectomschrijving geven.

Stap 2: Locatie zoeken

U geeft in stap 2 de locatie aan van het project. U kunt met elk van de volgende gegevens een locatie zoeken:

  • adres
  • postcode en huisnummer
  • kadastraal nummer
  • coördinaten
  • teken een gebied op de kaart
Screenshot van stap 2 in het Omgevingsloket online.
Screenshot van stap 2 in het Omgevingsloket online waarbij u een gebied op de kaart kunt tekenen.

Als u vooraf een vergunningscheck heeft gedaan, dan kunt u meteen doorgaan naar ‘Volgende stap’. De locatie is dan al ingevuld.

Stap 3: Activiteit kiezen

Als u eerst de vergunningscheck heeft gedaan, dan zijn de activiteiten al gekozen. En anders kiest u de activiteit(en) hier. Op basis van de locatie ziet u welke activiteiten mogelijk zijn. Dit kunnen activiteiten zijn zoals ‘Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen’ of ‘Bouwactiviteit (Omgevingsplan)’. Nadat u een activiteit heeft gekozen, zijn de subactiviteiten te zien, zoals ‘Dakkapel plaatsen’. U kunt ook zoeken op een activiteit.

Stap 4: Vragen beantwoorden

In deze stap beantwoordt u de vragen die horen bij de activiteiten die u gekozen heeft. U kunt vragen krijgen van de gemeente, maar ook van het waterschap, de provincie en het Rijk. Bijvoorbeeld als er op een locatie regels gelden van zowel de gemeente of het waterschap als van de provincie. Het is mogelijk dat u meerdere keren dezelfde vraag moet beantwoorden.

Stap 5: Documenten toevoegen

U voegt in deze stap de documenten toe die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen of de melding te verwerken. Bij iedere activiteit staat welke documenten nodig zijn.

Stap 6: Gegevens aanvrager invullen

In deze stap vult u contactgegevens in, zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Het Omgevingsloket vult veel gegevens automatisch in, nadat u bent ingelogd met DigiD of eHerkenning.

Stap 7: Verzoeken samenstellen en indienen

Bij stap 7 in het Omgevingsloket kunt u ervoor kiezen om de aanvraag als conceptverzoek in te dienen.

Screenshot van stap 7 in het Omgevingsloket online. Hier kunt u het verzoek in concept of definitief indienen.

Houdt u er verder rekening mee dat het conceptverzoek geen juridische status heeft en geen onderdeel is van de wettelijke procedure.