Inzien bouwtekening of vergunning

Wilt u een besluit over een bouwplan of vergunning inzien? Dan kunt u dit via deze pagina regelen. De officiële bekendmakingen van de gemeente Gouda staan in de elektronische bladen op Overheid.nl.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

De gemeente bewaart tekeningen en bijhorende documenten van alle bouwplannen waar een vergunning voor is aangevraagd. Voor bouwplannen tot 2013 liggen de tekeningen en documenten bij het Streekarchief Midden-Holland (SAMH). Deze tekeningen en documenten kunt u opvragen via de website van het Streekarchief, en bekijken op de studiezaal in de Chocoladefabriek.

Tekeningen en documenten vanaf 2013 kunt u met bovenstaande knop bij ons opvragen. Ook is het mogelijk om funderingsgegevens van vóór 2013 bij ons op te vragen.

Wilt u een andere vergunning inzien? Dan kunt u deze met bovenstaande knop opvragen.

Het is alleen mogelijk om een aanvraag of besluit van een vergunning in te zien als deze gepubliceerd is. Wilt u gegevens inzien die niet gepubliceerd zijn? Dan moet u hier een WOO-verzoek voor indienen.

U kunt alle vergunningen inzien die officieel gepubliceerd zijn door gemeente Gouda. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Omgevingsvergunning
 • Alcoholvergunning
 • Evenementenvergunning
 • Exploitatievergunning
 • Kansspelautomatenvergunning
 • Standplaatsvergunning
 • Terrasvergunning
 • Uitstallingsvergunning
 • Ventvergunning
 • Vergunning gebruik openbare grond

Voor kopieën van bouwplannen moet u betalen. Nadat wij u de kopieën toegestuurd hebben, ontvangt u ook een rekening.

 • kosten per kopie A4 zwart-wit: € 0,05
 • kosten per kopie A4 kleur: € 0,20
 • kosten per kopie A3 zwart-wit: € 0,10
 • kosten per kopie A3 kleur: € 0,40
 • kosten per kopie A2: € 2,10
 • kosten per kopie A1: € 2,90
 • kosten per kopie A0: € 4,30

Als het totaalbedrag voor de kopieën lager is dan € 9,35 dan hoeft u niet te betalen.

Als u kopieën in A2-, A1- en A0-formaat nodig heeft, kunnen er extra kosten bijkomen voor het gebruik van de drukkerij. Deze kosten laten we u vooraf weten.

Als het niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 14 0182.