Stemmen tellen

Op deze webpagina vindt u informatie over het tellen van de stemmen na de Europese verkiezingen.

Tellen van de stemmen

Na het stemmen, als de stembureaus gesloten zijn om 21.00 uur, tellen de leden van elk stembureau (handmatig) de in dat stembureau uitgebrachte stemmen. De leden van het stembureau kunnen bij het tellen van de stemmen geholpen worden door andere leden en gemeenteambtenaren. Kiezers mogen deze zogeheten stemopneming aanwezig zijn. De voorzitter bewaakt de orde bij het tellen van de stemmen.

Hoe wordt er geteld?

Voor de verkiezing bepalen gemeenten of ze de stemmen decentraal of centraal gaan tellen. In Gouda worden de stemmen centraal geteld.

Centraal tellen

Centraal tellen betekent dat na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur de stembureaus tellen hoeveel kiesgerechtigden hebben gestemd. Dat doen zij door het aantal geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen te tellen. Hierbij tellen zij de stemmen op lijstniveau (per partij). De resultaten worden opgeschreven in een verslag (proces-verbaal) en naar de gemeente gebracht. De volgende dag telt het gemeentelijk stembureau op een centrale plek alle stemmen op lijst- en kandidaatsniveau.

Decentraal tellen

Decentraal tellen betekent dat na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur de stembureaus tellen hoeveel kiesgerechtigden hebben gestemd. Dat doen zij door het aantal geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen te tellen. Vervolgens tellen zij alle stemmen met op lijst- en kandidaatsniveau in het stemlokaal. De resultaten worden opgeschreven in een verslag (proces-verbaal. Het stembureau brengt het proces-verbaal naar de gemeente.

Het stembureau noteert ook of er een verschil is tussen het aantal tot de stemming toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Zo mogelijk wordt voor eventuele verschillen een verklaring gegeven.

Het stembureau en het tellen van de stemmen is openbaar. Aanwezigen kunnen eventuele bezwaren naar voren brengen. Het stembureau neemt de bezwaren op in het proces-verbaal.