Ontwerp-verkeersbesluit Achterwillenseweg

Er wordt voorgesteld om het gedeelte van de Achterwillenseweg tussen de Zwarteweg en de Isoldestraat in te
richten als fietsstraat en daarbij een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen en de hoofdfietsroute
over de Achterwillenseweg in de voorrang te zetten. Ook wordt een korte fietsstrook aangewezen ten
behoeve van het voorsorteren van het fietsverkeer naar de Zwarteweg.

Geef uw mening

U kunt nu het ontwerp-verkeersbesluit Achterwillenseweg (pdf) lezen en daarover uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met 8 augustus kunt u uw zienswijze indienen. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel telefoonnummer 14 0182.

Wilt u op het ontwerp-verkeersbesluit reageren?

U kunt op de volgende manieren op het ontwerp-verkeersbesluit reageren:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling POR, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
  • Mondeling via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar projectleiders Patrick Schipper of Femke Mathijssen.