Woningen Zuidelijke Stempel Oost

Inleiding

Het projectgebied Zuidelijk Stempel Oost vormt een belangrijk onderdeel van Gouda-Oost. Het is een ontwikkellocatie waar de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland gezamenlijk eengezinswoningen en appartementen gaan bouwen. Dit zijn voornamelijk sociale huurwoningen.

Waar is het?

Gouda-Oost: het hele terrein binnen de Verzetslaan, Sportlaan, Teldersstraat en Rutgerstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

Mozaïek Wonen is bezig met het slopen van de laatste drie flatgebouwen. Tegelijk met de sloop verwijderen de nutsbedrijven de overbodige kabels en leidingen. Daarnaast verleggen we kabels en leidingen die in de weg liggen voor de nieuwe bouw.

Opruimen Openbare Ruimte

Voordat de voorbereidingswerkzaamheden gaan beginnen, ruimt de firma J. Bos & Zn. in opdracht van gemeente Gouda het hele terrein binnen de Verzetslaan, Sportlaan, Teldersstraat en Rutgerstraat verder op. Naast het verwijderen van de verharding, wordt ook de bestaande riolering weggehaald. De afvoer van de Rutgersflat is vervangen en aangesloten op de Sportlaan. Hierdoor is het mogelijk om de hele riolering in het projectgebied te verwijderen.

Voorbelasten

Om toekomstige verzakkingen zo veel mogelijk te beperken, starten we na het opruimen met voorbelasten. Dit betekent dat we het hele projectgebied ophogen met een zandlaag tot 2,5 meter hoog, Het proces versnellen we via verticale drainage. Om het stuiven van zand tegen te gaan, brengen we een anti-stuifmiddel aan.
We houden in de gaten hoe we de beste voorbelasting bereiken voor het gebied. Daarvoor verplaatsen we tussendoor de zandlaag. We verwachten dat het projectgebied na een jaar voldoende is voorbelast. Daarna halen we het overtollige zand weg.

Bouwrijp maken

Wanneer het projectgebied voldoende is gezakt, maken we het bouwrijp. In de nieuwe situatie komt er een nieuwe riolering terug en een regenwaterafvoer die voldoet aan zwaardere buien. Ook leggen de nutsbedrijven de nieuwe kabels en leidingen aan. Er komen geen gasleidingen. De nieuwe woningen worden ‘gasloos’ gebouwd. Ook leggen we een bouwweg aan.

Bouw

In totaal komen er 63 hoogbouwappartementen en 39 grondgebonden woningen terug in de nieuwe situatie. Voornamelijk sociale huurwoningen, maar ook een klein aantal koopwoningen.
Woonrijp maken
Tegelijk met de laatste fase van de bouw van de woningen, start de gemeente met het woonrijp maken. Dit houdt in dat we de uiteindelijke verharding aanleggen. De afvoer naar het regenwaterafvoer gaat via kolken in de rijbaan of de stoep. De parkeerplaatsen worden volgens de huidige normen aangelegd.
Volgens de planning op dit moment is het woonrijp maken in 2023 klaar.

Bekijk ook het huidige ontwerp. Dit is een voorlopig ontwerp dat we verder moeten uitwerken. Wijzigingen zijn dan nog mogelijk. Via deze website blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Wat is de planning?

Volgens de huidige planning is de sloop begin 2021 afgerond. De bouw van de woningen start volgens de huidige planning in 2022. De bouwer heeft hiervoor een jaar tijd nodig. Het projectgebied is inmiddels afgesloten met bouwhekken. Deze blijven staan tot aan het einde van het project, dat is naar verwachting in 2023.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.