Woningen Zuidelijke Stempel Oost

Het gebied Zuidelijk Stempel Oost vormt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van Gouda-Oost. Het is een gebied waar de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland samen eengezinswoningen en appartementen gaan bouwen. Dit zijn vooral sociale huurwoningen.

Waar is het?

Gouda-Oost: het hele gebied binnen de Verzetslaan, Sportlaan, Teldersstraat en Rutgersstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voorbelasten en bouwrijp maken

We hebben het gebied voorbelast met een zandlaag van ongeveer 2.5 meter hoog. Dit hebben we gedaan om toekomstige verzakkingen zoveel mogelijk te beperken. Een deskundig bureau heeft vastgesteld dat het gebied voldoende is voorbelast, met die reden is het teveel aan zand recent verwijderd. Het gebied is opgeleverd op de toekomstige hoogte van het maaiveld.

In de 1e helft van 2023 hebben we het gebied bouwrijp gemaakt. We hebben tijdens deze werkzaamheden bouwwegen en nieuwe riolering aangelegd, waarbij regen- en afvalwater worden gescheiden. Vanaf half augustus gaan de energiebedrijven (nutsbedrijven) aan de slag. Zij leggen in deze fase nieuwe kabels en -leidingen aan. Er komen geen gasleidingen, de nieuwe woningen worden ‘gasloos’ gebouwd. Naar verwachting duren de werkzaamheden van de nutsbedrijven 2 maanden.

Bouw

In totaal komen er in de nieuwe situatie 65 hoogbouwappartementen en 49 grondgebonden woningen (deze woningen hebben direct toegang tot de straat). Het gaat vooral om sociale huurwoningen, maar ook een klein aantal koopwoningen. Het bouwen van de verschillende woningen binnen het projectgebied duurt ongeveer 1 jaar.

Woonrijp maken

In de laatste fase van de bouw van de woningen start de gemeente met het woonrijp maken. Tijdens het woonrijp maken gaan we de definitieve bovengrondse inrichting aanleggen. Daarnaast gaan we de aansluitende straten Verzetslaan, Rutgersstraat en Sportlaan ophogen, zodat het voldoet aan de droogleggingseisen van gemeente Gouda en mooi aansluit op het projectgebied. In het ontwerp wordt rekening gehouden met klimaatadaptieve maatregelen zoals het toepassen van een wadi.  Een wadi is een groene greppel die bij piekbuien water-op-straat problematiek kan beperken door regenwater tijdelijk vast te houden. Op die manier kan het overtollige regenwater verspreid over een langere periode in de bodem wegzakken. De parkeerplaatsen worden volgens de vigerende normen aangelegd. Als alles volgens plan gaat, is het project eind 2024 klaar.

Bekijk het huidige inrichtingsplan (pdf). Dit ontwerp zal technisch verder worden uitgewerkt.Kleine wijzigingen aan het ontwerp zijn nog mogelijk. Via deze website blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Wat is de planning?

Volgens de planning is de oplevering van de woningen in de 2e helft van 2024. De bouwers hebben ruim een jaar de tijd nodig. Vanaf het 2e kwartaal van 2024 starten we met het woonrijp maken van het gebied. Dit doen we in delen. Het gebied is nu afgesloten met bouwhekken. Deze blijven staan tot aan het einde van het project.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl. Voor meer informatie over het plan kunt u ook terecht op de website van Mozaiek Wonen, Woonpartners Midden-Holland en Van Wijnen.