Woningen Zuidelijke Stempel Oost

Het gebied Zuidelijk Stempel Oost vormt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van Gouda-Oost. Het is een gebied waar de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland samen eengezinswoningen en appartementen gaan bouwen. Dit zijn vooral sociale huurwoningen.

Waar is het?

Gouda-Oost: het hele gebied binnen de Verzetslaan, Sportlaan, Teldersstraat en Rutgersstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voorbelasten

Om toekomstige verzakkingen zo veel mogelijk te voorkomen, hebben we voorbelasting aangebracht. Dit betekent dat we het hele gebied hebben opgehoogd met een zandlaag van ongeveer 2,5 meter hoog. Firma Jos Scholman Infra heeft de werkzaamheden uitgevoerd en zal het te veel aan zand na het zettingsproces (het proces waarbij de grond onder invloed van de voorbelasting wordt samengedrukt) afvoeren. Om het stuiven van zand tegen te gaan, hebben we een laag grond aangebracht. We houden het zettingsproces goed in de gaten.

Bekijk de werktekening voor het voorbelasten (pdf).

Op de werktekening kunt u zien dat we de voorbelasting hebben aangebracht tussen de straten Rutgersstraat, Verzetslaan, Teldersstraat en de Sportlaan. Inmiddels is door een deskundig bureau vastgesteld dat het gebied voldoende is voorbelast. Dit betekent dat we het teveel aan zand weg kunnen halen. Volgens de planning gebeurt dit eind augustus. Tussen september en december bereiden we ons voor op het bouwrijp maken van het gebied.

Bouwrijp maken

Wanneer de voorbelasting is verwijderd en alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, maken we het gebied bouwrijp. We leggen nieuwe riolering aan, waarbij regen- en afvalwater worden gescheiden. Ook leggen we bouwwegen aan. De nutsbedrijven leggen in deze fase nieuwe kabels en -leidingen aan. Er komen geen gasleidingen. De nieuwe woningen worden ‘gasloos’ gebouwd. Het duurt ongeveer 4 maanden voordat de grond bouwrijp is gemaakt.

Bouw

In totaal komen er in de nieuwe situatie 65 hoogbouwappartementen en 49 grondgebonden woningen (deze woningen hebben direct toegang tot de straat). Het gaat vooral om sociale huurwoningen, maar ook een klein aantal koopwoningen. Het bouwen van de verschillende woningen binnen het projectgebied duurt ongeveer 1 jaar.

Woonrijp maken

In de laatste fase van de bouw van de woningen start de gemeente met het woonrijp maken. Dit houdt in dat we onder andere de straten en groen aanleggen. De regenwaterafvoer gaat via kolken in de rijbaan of de stoep. Ook wordt er veel gestuurd op natuurlijke infiltratie in de ondergrond in het kader van klimaatadaptieve maatregelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er groen wordt geplaatst, zodat regenwater in de bodem wegzakt en er geen wateroverlast ontstaat. De parkeerplaatsen worden volgens de huidige normen aangelegd. Als alles volgens plan gaat, is het project half 2024 klaar.

Bekijk ook het huidige ontwerp. Dit is een voorlopig ontwerp dat we verder moeten uitwerken. Wijzigingen zijn dan nog mogelijk. Via deze website blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Wat is de planning?

Volgens de planning start de bouw van de woningen in het 2e kwartaal van 2023. De bouwer heeft hiervoor een jaar de tijd nodig. Het gebied is nu afgesloten met bouwhekken. Deze blijven staan tot aan het einde van het project.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl. Voor meer informatie over het plan kunt u ook terecht op de website van Mozaiek Wonen, Woonpartners Midden-Holland en Van Wijnen.