Woningen Zuidelijke Stempel Oost

Het gebied Zuidelijk Stempel Oost vormt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van Gouda-Oost. Het is een gebied waar de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland gezamenlijk eengezinswoningen en appartementen gaan bouwen. Dit zijn vooral sociale huurwoningen.

Waar is het?

Gouda-Oost: het hele gebied binnen de Verzetslaan, Sportlaan, Teldersstraat en Rutgerstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voorbelasten

Om toekomstige verzakkingen zo veel mogelijk te voorkomen, starten we met voorbelasten. Dit betekent dat we het hele gebied ophogen met een zandlaag tot 2,5 meter hoog. Firma Jos Scholman Infra voert dit uit. Om het stuiven van zand tegen te gaan, brengen we voorzieningen aan. We houden het zettingsproces (het proces waarbij de grond onder invloed van de voorbelasting wordt samengedrukt) in de gaten. Daardoor is het mogelijk dat we na een tijd een deel van de zandlaag verplaatsen. We verwachten dat het gebied na ongeveer een jaar voldoende is voorbelast. Daarna halen we het teveel aan zand weg.

Bekijk de werktekening voor het voorbelasten (pdf).

Op de werktekening kunt u zien dat we de voorbelasting aanbrengen tussen de straten Rutgersstraat, Verzetslaan, Teldersstraat en de Sportlaan. Om het proces te versnellen passen we verticale drainage toe. De contouren van de nieuwe bebouwing sluiten we uit van voorbelasting. Aangezien de woningen gefundeerd worden op palen, verwachten we daar geen zetting.

Bouwrijp maken

Wanneer de voorbelasting is verwijderd, maken we het gebied bouwrijp. We leggen nieuwe riolering aan, waarbij schoon en vuil water worden gescheiden. Ook leggen we bouwwegen aan. De nutsbedrijven leggen in deze fase de nieuwe kabels en -leidingen aan. Er komen geen gasleidingen. De nieuwe woningen worden ‘gasloos’ gebouwd.

Bouw

In totaal komen er in de nieuwe situatie 63 hoogbouwappartementen en 39 grondgebonden woningen (deze woningen hebben direct toegang tot de straat). Het gaat vooral om sociale huurwoningen, maar ook een klein aantal koopwoningen.

Woonrijp maken

In de laatste fase van de bouw van de woningen start de gemeente met het woonrijp maken. Dit houdt in dat we onder andere de straten en groen aanleggen. De regenwaterafvoer gaat via kolken in de rijbaan of de stoep. De parkeerplaatsen worden volgens de huidige normen aangelegd. Als alles volgens plan gaat, is het woonrijp maken begin 2024 klaar.

Bekijk ook het huidige ontwerp. Dit is een voorlopig ontwerp dat we verder moeten uitwerken. Wijzigingen zijn dan nog mogelijk. Via deze website blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het gebied is in de tussentijd een braakliggend terrein geworden. Mozaïek wonen heeft de laatste drie flatgebouwen gesloopt. Daarnaast hebben wij de overbodige kabels- en leidingen omgelegd of verwijderd. De afvoer van de Rutgersflat is vervangen en aangesloten op de Sportlaan. Hierdoor is het mogelijk om de hele riolering in het gebied te verwijderen.

Wat is de planning?

Volgens de planning is de sloop begin 2021 afgerond. De bouw van de woningen start in de tweede helft van 2022. De bouwer heeft hiervoor een jaar de tijd nodig. Het gebied is nu afgesloten met bouwhekken. Deze blijven staan tot aan het einde van het project.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.