Wijkvernieuwing Gouda Oost

De gemeente Gouda werkt met verschillende partners aan de vernieuwing van de wijk Gouda Oost. Er komen huurwoningen en koopwoningen, zowel appartementen als eengezinswoningen. Dit zorgt voor doorstroming op de woonmarkt, omdat iedereen in de wijk kan blijven wonen. Een gedeelte van de woningen is ondertussen opgeleverd:

  • Woningen Zuidelijk Stempel West
  • Leo Vromantoren
  • Georgine Sanderstoren
  • Benjamin Telderstoren e.o.

Lees meer over de opgeleverde deelprojecten.

Middengebied

Woningcorporatie Woonpartners bouwt hier een kleinschalig gebouw met 20 huurappartementen en 20 eengezinskoopwoningen. De bouw van de woningen in het Middengebied is gestart in april 2022. De oplevering volgt voor de zomer van 2023.

Lees meer over Gouda Oost – middengebied

Oostvogel en Van Heuven Goedhartsingel

Op de Van Heuven Goedhartsingel bouwt woningcorporatie Woonpartners 18 koopeengezinswoningen en een gebouw met 30 sociale-huurappartementen. In het appartementengebouw op de Oostvogellocatie komen 31 sociale-huurappartementen. De bouw van het appartementengebouw start half 2022. De appartementen en eengezinswoningen op de locatie Van Heuven Goedhartsingel worden daarna gebouwd, waarschijnlijk in de 2e helft van 2022.

Lees meer over Gouda Oost – Oostvogel en Van Heuven Goedhartsingel

Zuidelijke Stempel Oost

Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland bouwen hier samen eengezinswoningen en appartementen. Dit zijn vooral sociale huurwoningen.

Lees meer over Gouda Oost – Zuidelijke Stempel Oost