Verbeteren oversteekplaatsen Goudse Houtsingel

Vanuit het Verkeercirculatieplan (VCP) wordt de stedelijke randweg Van Reenensingel – Goudse Houtsingel -Goverwellesingel verbeterd. In dit project (Goudse Houtsingel) worden 4 oversteekplaatsen veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. 1 oversteek wordt door de gemeente verwijderd. De aanpassingen hebben geen effect op het autoverkeer.

De 4 oversteeklocaties worden verbeterd door gescheiden fiets- en voetpaden te maken. Door het gescheiden oversteken wordt het veiliger en aantrekkelijker om lopend of met de fiets te gaan.

Waar is het?

De oversteekplaatsen die de gemeente verbetert zijn:

  1. de oversteekplaats bij de Heemraadslag naar het Kale Jonkerpad, gescheiden fiets en voetpad;
  2. de oversteekplaats bij de Achterwillenseweg naar De Goudse Manege, gescheiden fiets en voetpad;
  3. de oversteekplaats bij de Goudvlinderstraat naar het Spaanse ruiterpad, voorrangsplein;
  4. de oversteekplaats bij de Achterwillenseweg naar de Achterwillensebocht/Bereklauwpad, voorrangsplein.

Ze staan met cijfers aangegeven op de afbeelding hieronder.

De 5e oversteek ter hoogte van de Achterwillenseweg en de Achterwillensebocht wordt weggehaald. Uit onderzoek bleek dat dit een onveilige oversteek is. Deze oversteekplaats is moeilijker veilig te maken en ligt dichtbij oversteek 4. Daarom is ervoor gekozen om de oversteek weg te halen.

Hierdoor moet gebruik worden gemaakt van de 4e oversteek en wordt de Achterwillensebocht meer gebruikt. Hierdoor maakt de gemeente een gescheiden loopgebied ter hoogte van de Achterwillensebocht. In de onderstaande afbeelding is de 5e oversteek in het oranje omcirkeld.

Op de tekening zijn de aan te passen oversteekplaatsen te zien met getallen. Ook de te vervallen oversteekplaats staat aangegeven.

Wat zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden in dit project zijn:

  • het herinrichten van de 4 oversteekplaatsen;
  • 1 oversteekplaats weghalen;
  • het dempen van water op een aantal plaatsen;
  • het compenseren van het gedempte water in de Achterwillensebocht;
  • het vervangen van een aantal bomen;
  • het toepassen van trottoirbanden in de bochten bij de oversteekplaatsen.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente doet onderzoek in 2023. De gemeente onderzoekt bijvoorbeeld hoe lang er voorbelast moet worden. Het voorbelasten wordt gedaan met zand. Dit is om te zorgen dat de rijbaan niet wegzakt als het net is aangelegd. Andere onderzoeken die wij uitvoeren zijn het meten van de hoogte en wat de aanwezige bomen en dieren zijn. De gemeente heeft een ingenieursbureau ingehuurd om de schetsontwerpen tot definitieve ontwerpen uit te werken en een omschrijving van het werk te maken. Dan kan de gemeente een aannemer selecteren.

Wat is de planning?

In 2023 maakt de gemeente voorbereidingen. Halverwege 2024 starten we met de uitvoering.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.