Verbeteren oversteekplaatsen Goudse Houtsingel

Vanuit het Verkeercirculatieplan (VCP) wordt de stedelijke randweg Van Reenensingel – Goudse Houtsingel -Goverwellesingel verbeterd. In dit project (Goudse Houtsingel) maakt de gemeente 4 oversteekplaatsen veiliger voor fietsers en voetgangers en 1 oversteek wordt weggehaald. De aanpassingen hebben geen effect op het autoverkeer.

De 4 oversteeklocaties worden verbeterd door gescheiden fiets- en voetpaden te maken. Door het gescheiden oversteken wordt het veiliger en aantrekkelijker om lopend of met de fiets te gaan. Twee oversteeklocaties krijgen een voorrangsplein. Op onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een voorrangsplein te zien aan de Burgemeester Jamessingel.

Een verkeersplein op de Burgemeester Jamessingel in Gouda

Waar is het?

De oversteekplaatsen die de gemeente verbetert zijn:

 1. de oversteekplaats bij de Heemraadslag naar het Kale Jonkerpad krijgt een gescheiden fiets en voetpad;
 2. de oversteekplaats bij de Achterwillenseweg naar De Goudse Manege krijgt een gescheiden fiets en voetpad;
 3. de oversteekplaats bij de Goudvlinderstraat naar het Spaanse ruiterpad krijgt een voorrangsplein;
 4. de oversteekplaats bij de Achterwillenseweg naar de Achterwillensebocht/Bereklauwpad krijgt een voorrangsplein.

Ze staan met cijfers aangegeven op de afbeelding hieronder.

De 5e oversteek ter hoogte van de Achterwillenseweg en de Achterwillensebocht wordt weggehaald. Uit onderzoek bleek dat dit een onveilige oversteek is. Deze oversteekplaats is niet veilig genoeg te maken en ligt dichtbij oversteek 4. Daarom is ervoor gekozen om de oversteek weg te halen.

Hierdoor moet gebruik worden gemaakt van de 4e oversteek en wordt de Achterwillensebocht meer gebruikt. Voor de veiligheid van voetgangers maakt de gemeente een gescheiden loopgebied in de Achterwillensebocht. In de onderstaande afbeelding is de 5e oversteek in het oranje omcirkeld.

Op de tekening zijn de aan te passen oversteekplaatsen te zien met getallen. Ook de te vervallen oversteekplaats staat aangegeven.

Wat zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden in dit project zijn:

 • het herinrichten van de 4 oversteekplaatsen;
 • het weghalen van 1 oversteekplaats;
 • het dempen van water op een aantal plaatsen;
 • het compenseren van het gedempte water in de Achterwillensebocht;
 • het vervangen van een aantal bomen;
 • het toepassen van trottoirbanden in de bochten bij de oversteekplaatsen.

Wat is de laatste stand van zaken?

In 2023 heeft de gemeente onderzoeken uitgevoerd. Zo heeft de gemeente onderzocht hoe lang er voorbelast moet worden. Het voorbelasten gebeurt in 2024 met zand. Dit is om te zorgen dat de rijbaan niet wegzakt als het net is aangelegd. Andere onderzoeken die wij uitvoeren zijn grondonderzoeken, het meten van de hoogte en wat de aanwezige bomen en dieren zijn. De gemeente heeft een ingenieursbureau ingehuurd om aan te geven welke bomen in fase 1 en fase 2 verwijderd moeten worden. Dit is om de voorbelasting mogelijk te maken en de nieuwe situatie te maken waar water gedempt wordt en op een andere plek ruimte krijgt in 2024.

Wat is de planning?

De planning is aangepast. Dit is nodig vanwege ontwikkelingen met andere projecten binnen Gouda. Bijvoorbeeld de Haastrechtsebrug en de Bodegraafsestraatweg. Om de bereikbaarheid binnen de Goudse randwegen niet te veel te hinderen, is besloten om de werkzaamheden op de Goudse Houtsingel een half jaar naar achteren te verschuiven.

De volgende werkzaamheden staan voor 2024 gepland:

 • Definitief maken van de ontwerpen;
 • Uitwerken van de werkplannen;
 • Bomen verwijderen vanwege het dempen van water en het maken van nieuwe ruimte voor water;
 • Het dempen van water en het maken van nieuwe ruimte voor water;
 • Voorbelasten van de bermen waar nieuwe verharding komt.

De planning nu is om begin 2025 met de uitvoering van de herinrichting te beginnen.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.