Overstortput Achter de Vismarkt

In totaal verlaagt het Hoogheemraadschap van Rijnland het waterpeil in een deel van de binnenstad met 25 centimeter. De verlaging gebeurt met 5 centimeter per jaar. Om dit te kunnen doen, moet de gemeente investeren in aanpassingen van het rioolstelsel. Het aanleggen van een nieuwe overstortput onder de kruising Achter de Vismarkt / Lage Gouwe is 1 van deze aanpassingen.

Waar is het?

Het werkgebied is de kruising Achter de Vismarkt / Lage Gouwe. In die omgeving wordt het verkeer tijdelijk omgeleid.

Wat zijn de werkzaamheden?

Er wordt een nieuwe overstortput onder de kruising gebouwd op de plek waar nu een rioolput ligt. De aannemer haalt de bestaande rioolput weg en er komt een nieuwe overstortput voor in de plaats.

Wat is de laatste stand van zaken?

In april zijn de voorbereidende werkzaamheden. De aannemer maakt een proefgat, hij meet alles in en brengt de situatie in kaart. De vervanging van de overstort is op een later moment. U ontvangt over de bouw van de overstortput op tijd bericht van ons. Omdat de overstortput onder de kruising ligt, zijn er maatregelen voor het verkeer nodig in de periode van 8 tot en met 12 april. Fietsers en gemotoriseerd verkeer, zoals auto’s, brommers en andere voertuigen, worden omgeleid. Alleen aanwonenden mogen gebruikmaken van het tijdelijk tweerichtingsverkeer dat de gemeente instelt op de Naaierstraat en Achter de Vismarkt. Misschien moet de gemeente een paar parkeervakken afkruisen en bloembakken opzij zetten om ruimte te maken.

Wat is de planning?

Het project wordt nu voorbereid. Na het uitvoeren van het proefgat wordt de overstortput technisch uitgewerkt. Het moment van de uitvoering moet nog worden bepaald.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen of opmerkingen over dit project heeft, neemt u dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 14 0182 of gemeente@gouda.nl. Heeft u veel last van het werk of de omleiding? Ook dan kunt u de gemeente bellen via bovenstaand telefoonnummer.

Bekijk voor meer informatie over het verlagen van het grondwaterpeil met 25 centimeter de pagina Gouda Stevige Stad.

Omdat de aannemer diep in de grond moet werken, laat de gemeente een bouwkundige opname uitvoeren bij direct aanwonenden. Een gespecialiseerd bedrijf, Bouwrisk, voert de opname uit. De direct aanwonenden waar de opname wordt uitgevoerd, krijgen bericht van het bureau.