Speelplek in Park Atlantis

Kinderen in Gouda moeten veilig en onbezorgd kunnen spelen en sporten. Daarom is het belangrijk dat speelplekken veilig en duurzaam zijn en veel speelplezier geven. Ieder jaar controleren we alle speelplekken en vervangen we kapotte en versleten speeltoestellen. We bekijken dan ook of het nodig is om de valondergrond te vervangen. Zo houden we de speelplekken veilig.

Waar is het?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het Park Atlantis, ter hoogte van het voetbalveld. De speelplek ligt in het groene vlak in onderstaande afbeelding.

De afbeelding toont een kaartje van de plek waar de werkzaamheden in Park Atlantis exact worden uitgevoerd. Dit is ter hoogte van het voetbalveld.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente zet zich in om buiten sporten en een gezonde leefstijl aan te moedigen. Daarom breiden we de speeltoestellen bij deze speelplek uit met sport- en fitnesstoestellen. Deze toestellen zijn speciaal voor de openbare ruimte ontwikkeld en voldoen aan alle eisen. Om de extra sporttoestellen te realiseren, verplaatsen we het voetbalveld een klein stukje. Zo ontstaat er meer ruimte voor de extra sportmogelijkheden (aan de zijde van de Büchnerweg). De nieuwe sporttoestellen komen op rood kunstgras te staan.

Het huidige kunstgras van het voetbalveld wordt vervangen door nieuw groen kunstgras. De huidige voetbaldoelen worden vervangen door een combinatiedoel. Dit is een doel met zowel een voetbaldoel als een basketbalring. Het pad dat rondom het sportveld ligt, wordt vervangen en voor een deel opgehoogd. Het asfalt wordt vervangen door een waterdoorlatende ondergrond (stabilizer).

Uit onderzoek door een boomdeskundige blijkt dat er 3 bomen (Populieren) zijn die niet voldoen aan de veiligheidseisen. Deze bomen worden daarom verwijderd. Er worden 3 nieuwe bomen teruggeplant. Op de bovenstaande afbeelding staan de 3 bomen die worden gekapt met rode punten aangegeven.

Wat is de laatste stand van zaken?

Er is een definitief ontwerp voor de speeltuin gemaakt. Bekijk het ontwerp van de speeltuin in Park Atlantis (pdf). Aannemer KSP gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Kunt u het pdf-bestand niet lezen of begrijpt u iets niet? Bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182.

Wat is de planning?

De werkzaamheden vinden plaats na de zomervakantie. De precieze datum wordt via deze pagina nog bekend gemaakt.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.