Ophoging Gloriantplantsoen

De bodem in Gouda zakt. Dat geldt ook voor het Gloriantplantsoen. Bij hevige regenval kan dit overlast geven. Het water kan dan niet weg in de grond en blijft op straat staan. De afvoer kan het water niet op tijd afvoeren. Daarom hoogt de gemeente het Gloriantplantsoen op. De wegen en het groen worden opgehoogd tot 70 centimeter boven het polderpeil. Naast het ophogen legt de gemeente een nieuwe hemelwaterafvoer aan die meer water kan afvoeren. Ook richten we het Gloriantplantsoen opnieuw in.

Waar is het?

De werkzaamheden vinden plaats aan het Gloriantplantsoen in de wijk Achterwillens.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente gaat het Gloriantplantsoen ophogen. Met opmerkingen van bewoners hebben we een nieuw ontwerp opgesteld en een keuze gemaakt voor nieuwe beplanting.  Bekijk het beplantingsplan (pdf). Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

De parkeervakken worden breder gemaakt en de afvalinzameling komt op 1 centrale plek. 2 restafvalcontainers maken plaats voor nieuwe PMD-containers. Dat betekent dat er voortaan geen plasticzakken meer aan de lantaarnpalen hangen. Er blijven 2 ondergrondse restafvalcontainers, dat is voldoende. Daarnaast legt de gemeente een hemelwaterafvoer aan die meer water kan afvoeren. Dan kan het regenwater ook bij zwaardere buien goed weglopen.

Uit onderzoek blijkt dat 6 bomen de ophoging niet zullen overleven. In de nieuwe situatie worden 12 bomen herplant.

Wat is de planning?

We verwachten in maart 2022 met de uitvoering van de werkzaamheden. 

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.