Ophoging Gloriantplantsoen

De bodem in Gouda zakt. Dat geldt ook voor het Gloriantplantsoen. Bij hevige regenval kan dit overlast geven. Het water kan dan niet weg in de grond en de riolering kan het water niet op tijd afvoeren. Daarom hoogt de gemeente het Gloriantplantsoen op. De wegen en het groen worden opgehoogd tot 70 centimeter boven het polderpeil. Naast het ophogen legt de gemeente een nieuwe riolering voor regenwater aan die meer water kan afvoeren. Ook richten we het Gloriantplantsoen opnieuw in.

Waar is het?

De werkzaamheden vinden plaats aan het Gloriantplantsoen in de wijk Achterwillens.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente hoogt het Gloriantplantsoen op. Na bezwaar van buurtbewoners is het ontwerp veranderd. De 3 bestaande platanen blijven. Ze gaan niet weg. We hebben overlegd met de kinderen en bewoners en we passen ook de speelplaatsen aan.

De parkeervakken worden breder gemaakt en de afvalinzameling komt op 1 centrale plek. 2 restafvalcontainers hebben ondertussen plaatsgemaakt voor nieuwe PMD-containers. Bewoners kunnen deze containers gebruiken voor de plastic zakken die ze eerder aan de lantaarnpalen moesten hangen. Er blijven 2 ondergrondse restafvalcontainers, dat is voldoende.

Daarnaast legt de gemeente een riolering aan voor regenwater. Dan kan het regenwater ook bij zwaardere buien goed weglopen. Maar als eerste gaan Oasen en Stedin werken aan de gas- en waterleiding. Stedin vervangt een deel van de elektriciteitskabels. Stedin en Oasen informeren de bewoners over die werkzaamheden.

Wat is de planning?

In april is een inloopmiddag geweest waar het definitieve ontwerp bekeken kon worden. Dit ontwerp is daarna verder technisch uitgewerkt. U kunt de tekeningen van de inrichtingen van de verharding (pdf), en van het beplantingsplan (pdf) hier bekijken. Kunt u de PDF niet lezen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Voor de zomervakantie is de aanbesteding van het werk begonnen en zijn aan verschillende aannemers gevraagd een prijs in te dienen voor dit werk.

Begin september is het werk gegund aan de firma Van Drie uit Gouda. Zij zijn zich aan het voorbereiden op het werk en zullen binnenkort met een brief meer informatie geven over de planning van het werk. De werkzaamheden gaan dus binnenkort echt beginnen!

Hier kunt u de poster (pdf) van de voortgang van het project inzien.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.