Ophoging Gloriantplantsoen

De bodem in Gouda zakt. Dat geldt ook voor het Gloriantplantsoen. Bij hevige regenval kan dit overlast geven. Het water kan dan niet weg in de grond en de riolering kan het water niet op tijd afvoeren. Daarom hoogt de gemeente het Gloriantplantsoen op. De wegen en het groen worden opgehoogd tot 70 centimeter boven het polderpeil. Naast het ophogen legt de gemeente een nieuwe riolering voor regenwater aan die meer water kan afvoeren. Ook richten we het Gloriantplantsoen opnieuw in.

Waar is het?

De werkzaamheden vinden plaats aan het Gloriantplantsoen in de wijk Achterwillens.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente hoogt het Gloriantplantsoen op. Na bezwaar van buurtbewoners is het ontwerp veranderd. De 3 bestaande platanen blijven. Ze gaan niet weg. Ook maken we speeltuinen in overleg met bewoners. Bekijk het ontwerp (pdf). Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

De parkeervakken worden breder gemaakt en de afvalinzameling komt op 1 centrale plek. 2 restafvalcontainers hebben ondertussen plaatsgemaakt voor nieuwe PMD-containers. Bewoners kunnen deze containers gebruiken voor de plastic zakken die ze eerder aan de lantaarnpalen moesten hangen. Er blijven 2 ondergrondse restafvalcontainers, dat is voldoende.

Daarnaast legt de gemeente een riolering aan voor regenwater. Dan kan het regenwater ook bij zwaardere buien goed weglopen. Maar als eerste gaan Oasen en Stedin werken aan de gas- en waterleiding. Stedin vervangt een deel van de elektriciteitskabels. Stedin en Oasen informeren de bewoners over die werkzaamheden.

In onderstaande video vertelt de projectleider wat er gaat gebeuren in het Gloriantplantsoen.

Wat is de planning?

Op woensdag 17 augustus 2022 is er een bewonersbijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst is het ontwerp toegelicht en zijn er ideeën uitgewisseld over de inrichting van de speelveldjes. Niet alle ideeën sluiten op elkaar aan. Dit maakt dat de gemeente keuzes moet maken en dus niet alle ideeën meeneemt in het ontwerp.

In oktober bekeek de gemeente de aangeleverde ideeën en verwerkt die waar mogelijk in het ontwerp. Als dit ontwerp klaar is laat de gemeente het definitieve ontwerp zien aan de bewoners tijdens een inloopmiddag. De uitnodiging hiervoor volgt.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.