Ophoging en herinrichting Ronsseweg

De Ronsseweg zakt door de slappe bodem in Gouda. Door het dalen van de bodem ontstaat wateroverlast bij heftige regenval. Ook zijn de wegaansluitingen met bijvoorbeeld portieken en garages ongelijk geworden.

Naast ophogen gaan we tegelijkertijd ook zorgen voor een aantrekkelijkere woonomgeving met meer groen. Daarnaast wordt de verkeerssituatie verbeterd, waar dit mogelijk is.

Waar is het?

Het projectgebied loopt tussen de doorsteek van het Hazepad en de kruising bij het Groene Hart Ziekenhuis.

Op de afbeelding, in het rood, het gebied rondom de Ronsseweg waar de straat opgehoogd en heringericht wordt.

Wat zijn de werkzaamheden?

De wegen in het gebied zijn soms wel 30 centimeter verzakt. Daarom hogen wij de straat op. De Ronsseweg heeft nu veel wegdek en weinig groenvakken en bomen. We gaan de straat groener maken door groenvakken aan te leggen, en bomen te planten. Dit zorgt ervoor dat het koeler is in de zomer. Ook houden bomen en planten langer water vast dan stenen. Daarnaast is na verkeersonderzoek besloten om van de Ronsseweg een eenrichtingsweg te maken.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 5 juli 2022 is er een inloopavond geweest voor een aantal schetsontwerpen. Bewoners spraken met ons over verschillende versies van het ontwerp. Wij hebben veel vragen en opmerkingen gehoord, en die hebben we zo goed mogelijk beantwoord. Wij hebben veel nuttige ideeën van bewoners gekregen en we zijn nog extra onderzoek aan het doen.

Na de inloopavond heeft adviesbureau Goudappel gemotoriseerde voertuigen geteld in de ochtend- en avondspits. Zij telden het aantal auto’s dat van de Bleulandweg de Ronsseweg in- en uitreden. Dit deden zij bij de west en de oost kant van de Ronsseweg.

Met deze tellingen heeft Goudappel een aantal versies voor de rijrichting  gemaakt. Het is vanuit het verkeer gezien niet mogelijk om ter hoogte van de verkeerslichten de Büchnerweg op te rijden vanaf de Ronsseweg (west). Uit het onderzoek bleek dat de rijrichting de andere kant op wel haalbaar is. Dat betekent dat verkeer van de Bleulandweg ter hoogte van de Büchnerweg de Ronsseweg op gaat. De uitrit van de Ronsseweg is dan ter hoogte van de hoofdingang van het ziekenhuis. U kunt deze rijrichting ook zien op de afbeelding hieronder.

Een kaart van de Ronsseweg met daarop in rood de rijrichting. Verkeer van de Bleulandweg ter hoogte van de Büchnerweg kan de Ronsseweg op gaan. De uitrit van de Ronsseweg is ter hoogte van de hoofdingang van het ziekenhuis.


We kiezen voor eenrichtingsverkeer omdat de doorstroom dan beter is, en het maakt de hele situatie overzichtelijker. Parkeerplekken worden over de gehele Ronsseweg verdeeld.

Goudappel gaat op basis van eenrichtingsverkeer in de Ronsseweg nog een gedetailleerder ontwerp maken. Zodra we meer informatie hebben wordt dit bekend gemaakt via deze website.

Wat is de planning?

Adviesbureau Goudappel telt in het eerste halfjaar van 2023 hoeveel gemotoriseerde voertuigen, zoals auto’s, van de Bleulandweg de Ronsseweg in- en uitrijden. Met deze nummers kijken we naar verschillende mogelijkheden voor rijrichtingen. De gemeente Gouda kiest de beste variant uit. Afhankelijk van de keuze kan het zijn dat de rijrichting in het gebied wordt aangepast.

Hieronder in het schema staat hoe het proces er in de aankomende periode uit gaat zien.

RonssewegWanneer?*
Onderzoeken van de verkeerssituatie en mogelijke verbeteringenUitgevoerd in 2e kwartaal 2023
Beoordelen van de varianten en uitspreken voorkeursvariant door de gemeente GoudaUitgevoerd in 3e en 4e kwartaal 2023
Schetsontwerp uitwerken4e kwartaal 2023 en 1e kwartaal 2024
Voorlopig ontwerp uitwerken2e en 3e kwartaal 2024
Bewonersavond: presentatie voorlopig ontwerp3e kwartaal 2024
Definitief ontwerp uitwerken tot een uitvoeringsplan4e kwartaal 2024
Aanbesteden en uitvoeren projectVanaf 4e kwartaal 2024
*Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de bovenstaande tijdsindicatie.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft over het project of als u meer informatie wilt, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.