Ophoging en herinrichting Ronsseweg

De Ronsseweg zakt door de slappe bodem in Gouda. Door het dalen van de bodem ontstaat wateroverlast bij heftige regenval. Ook zijn de wegaansluitingen met bijvoorbeeld portieken en garages ongelijk geworden.

Naast ophogen gaan we tegelijkertijd ook zorgen voor een aantrekkelijkere woonomgeving met meer groen. Daarnaast wordt de verkeerssituatie verbeterd, waar dit mogelijk is.

Waar is het?

Het projectgebied loopt tussen de doorsteek van het Hazepad en de kruising bij het Groene Hart Ziekenhuis.

De afbeelding toont het projectgebied. Het projectgebied is de Ronsseweg tussen het Groene Hart Ziekenhuis en het Hazepad.

Het is mogelijk dat het projectgebied nog verandert. De gemeente wacht nog op een rapport van Goudappel over de mogelijke rijrichtingen.

Wat zijn de werkzaamheden?

We hogen de straat op en maken de straat groener. Het aanleggen van meer groen zorgt voor verkoeling in de zomer. Bomen en planten houden ook langer water vast dan een omgeving van steen. Daarnaast onderzoeken we op dit moment of de verkeersrichting wordt veranderd. Dit heeft mogelijk gevolgen voor hoe de straat er verder uit komt te zien.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 5 juli 2022 is er een inloopavond geweest over het schetsontwerp. Bewoners zijn in gesprek gegaan met projectmedewerkers. Wij hebben veel vragen en opmerkingen gehoord. Die hebben we zo goed mogelijk beantwoord. Wij hebben veel nuttige ideeën van bewoners gekregen. Met die ideeën kijken we naar hoe we het beste de parkeersituatie en verkeersinrichting uit kunnen voeren.

Wat is de planning?

Adviesbureau Goudappel telt in het eerste halfjaar van 2023 hoeveel gemotoriseerde voertuigen, zoals auto’s, van de Bleulandweg de Ronsseweg in- en uitrijden. Met deze nummers kijken we naar verschillende mogelijkheden voor rijrichtingen. De gemeente Gouda kiest de beste variant uit. Afhankelijk van de keuze kan het zijn dat de rijrichting in het gebied wordt aangepast.

Hieronder in het schema staat hoe het proces er in de aankomende periode uit gaat zien.

RonssewegWanneer?*
Onderzoeken van de verkeerssituatie en mogelijke verbeteringen1e en 2e kwartaal 2023
Beoordelen van de varianten en uitspreken voorkeursvariant door de gemeente Gouda1e en 2e kwartaal 2023
Schetsontwerp uitwerken2e en 3e kwartaal 2023
Voorlopig ontwerp uitwerken3e en 4e kwartaal 2023
Bewonersavond: presentatie varianten en concept ontwerp voorkeursvariant4e kwartaal 2023
Definitief ontwerp uitwerken tot een uitvoeringsplan1e en 2e kwartaal 2024
Aanbesteden en uitvoeren projectVanaf 3e kwartaal 2024
*Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de bovenstaande tijdsindicatie.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft over het project of als u meer informatie wilt, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.