Ophoging en herinrichting Bodegraafsestraatweg

De Bodegraafsestraatweg is een lokale verbinding tussen Gouda en Reeuwijk. De straat heeft een weg in 2 richtingen en een los fietspad. In dit project worden de rijbaan en het fietspad opgehoogd. We maken het fietspad breder en de weg komt er anders uit te zien.  

Waar is het?

Het projectgebied voor het veranderen van de rijbaan zijn tussen Bodegraafsestraatweg 57 en 167. We passen het fietspad aan tussen Bodegraafsestraatweg nummers 11 en 167.

Wat zijn de werkzaamheden?

De Bodegraafsestraatweg is op sommige plekken verzakt. Door deze verzakkingen ontstaan er waterplassen wanneer het regent. De waterplassen zorgen voor overlast. Door de waterplassen kan de veiligheid voor het verkeer slechter worden. We gaan daarom de rijbaan en het fietspad ophogen.

De weg krijgt ook een nieuw uiterlijk. We passen een visuele versmalling toe. Dat betekent dat de weg niet echt smaller wordt, maar wel smaller lijkt. Ook gaan we onderdelen in de weg aanbrengen om de snelheid te remmen. We zijn nog aan het bepalen welke onderdelen dit worden, maar voorbeelden zijn verkeerplateaus en drempels.

We maken het fietspad breder, van 3,0 naar 3,5 meter. We gaan tegelijkertijd ook de bescherming van de oever langs de Breevaart vernieuwen.

De afbeelding toont een voorbeeld van hoe het kan worden. In dit geval een asfaltweg met in het midden een strook van verharding van steen. Er is ook een verkeersplateau.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op dit moment doen we bodemonderzoek om de bodem goed in beeld te krijgen: hoe is de samenstelling (zand, veen) en is de bodem vervuild? Ook wordt de hoogte gemeten. Zo kunnen we zien waar we moeten ophogen en hoeveel. De bomen worden nu onderzocht in een boomeffectanalyse (BEA). Deze BEA vertelt ons hoe gezond de bomen zijn en of ze het werk kunnen overleven.

De eerste schetsontwerpen van de doorfietsroute en de weg zijn klaar. Wanneer we de schetsontwerpen hebben besproken en weten wat kan en mag, gaan we in gesprek met omwonenden in het projectgebied. Uiteindelijk hopen we een definitief ontwerp voor de Bodegraafsestraatweg te hebben dat voor iedereen acceptabel is.

Op 30 mei 2023 is een inloopavond gehouden, waar vragen over de schetsontwerpen van de Bodegraafsestraatweg en Breevaarthoek werden gesteld en beantwoord. De vragen en antwoorden leest u op de inloopavond pagina.

Wat is de planning?

We verwachten dat we eind 2024 met de werkzaamheden starten.

Het project wordt tegelijkertijd gedaan met werkzaamheden aan het fietspad langs de Zoutmansweg in Reeuwijk.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.