Ophoging deel Goverwelle-Oost Beethovenhof

Het ophogen en herinrichten van een deel van het Beethovenhof is later toegevoegd aan het project Goverwelle-Oost. Ook het Beethovenhof ligt door bodemdaling nog maar 20 centimeter boven het grondwaterniveau. Bij hevige regenval kan dit wateroverlast geven.

De speeltuin in het Beethovenhof en het aangrenzende parkeerterrein zijn later aan het projectgebied toegevoegd. Er is een nieuwe inrichting gemaakt met groen, plekken om te spelen en 38 parkeerplaatsen. Omwonenden hebben op de informatiebijeenkomst in november en in december 2022 kunnen reageren op de plannen.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn bij een deel van de Beethovenhof. Onderstaande afbeelding toont het projectgebied.

De afbeelding toont het projectgebied Beethovenhof in het rood gearceerd, tussen de Chopinstraat en Bachstraat in.

Wat zijn de werkzaamheden?

De speeltuin en het parkeerterrein worden opgehoogd, opnieuw ingericht en er wordt een ondergronds hemelwaterriool aangelegd. Het hemelwaterriool, de vergroening en de ophoging verkleinen de kans op wateroverlast bij hevige regenval in de toekomst. Door het ophogen van de speeltuin en het parkeerterrein is er nu ook de kans om ze anders in te richten.

Wat is de laatste stand van zaken?

Er is een schetsontwerp van de speeltuin en het parkeerterrein waarop mensen konden reageren. Het definitieve ontwerp komt op deze pagina als het af is. In de ontwerpen is er meer ruimte voor groen. Het aantal parkeerplaatsen worden er 38 in totaal.

Het ontwerp is gedeeld met direct omwonenden. Zij hebben kunnen reageren op de plannen. Een aantal bewoners heeft vragen gesteld en nuttige suggesties ingediend. De meeste hadden betrekking op parkeeroverlast, parkeergelegenheid en looproutes voor kinderen.

Parkeeroverlast

Op sommige momenten is er parkeeroverlast; met name door kortparkerende auto’s. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. De school is gevraagd om ouders er op aan te spreken. In het ontwerp nemen we maatregelen om te voorkomen dat auto’s half op de stoep parkeren.

Parkeergelegenheid

Na de opmerkingen voegt de gemeente twee parkeerplaatsen toe op het parkeerterrein in het definitieve ontwerp. Zo komt het totaal op 38 parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen vergeleken met de huidige situatie neemt af; het aandeel groen (bomen en planten) neemt toe.

Looproute

De looproute is veranderd. Kinderen en ouders kunnen de school bereiken via de stoep aan de oneven kant van de Bachstraat richting het Beethovenhof. Er is ook een looproute bij de Bachstraat, tussen de speeltuin en het parkeerterrein en langs de achterkant van de gebouwen aan de Chopinstraat.

Wat is de planning?

Het ontwerp wordt na de opmerkingen aangepast naar een definitief ontwerp. Als dat af is, wordt het met de omwonenden gedeeld.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.