Ophoging deel Goverwelle-Oost

De gemeente Gouda gaat in Goverwelle Oost ophogen en herinrichten. Het gaat om een deel van het Lakerpolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Vrijenhoefpolderweg, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof. Het projectgebied ziet u op deze pagina. Omdat de Beethovenhof later aan dit project is toegevoegd, hebben we hier een aparte pagina voor gemaakt.

Het projectgebied ligt nog maar 20 centimeter boven het grondwaterniveau. Dit is het hoogteverschil tussen de waterstand in de sloot (het polderpeil) en het niveau van de straat. Bij hevige regenval kan dit wateroverlast op de straat geven. Daarom wordt het gebied opgehoogd en opnieuw ingericht.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn bij het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan (tussen nummers 224 en 437), de Componistenlaan, de Bachstraat, de Vrijenhoefpolderweg, en een deel van het Beethovenhof. Onderstaande afbeelding laat het projectgebied zien met daarin de volgorde waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

De kaart laat het projectgebied zien met daarop de 7 fases van de werkzaamheden.
De kaart laat het projectgebied zien met daarop de 7 fases van de werkzaamheden.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het gebied wordt een 30 kilometer per uur zone. Bij deze zone hoort een inrichting waarbij fietsers, scooters, auto’s en motoren dezelfde ruimte gebruiken. Het fietspad komt daarom te vervallen en wordt vervangen door planten, bomen en gras. Het asfalt van de rijbaan wordt verwijderd. Er komen klinkers voor terug. Op de kruisingen worden verhogingen aangebracht (plateau’s). Het verkeer van rechts heeft voorrang in de nieuwe inrichting.

Het totaal aantal parkeerplaatsen in het projectgebied blijft ongeveer hetzelfde. Het verandert een beetje in vergelijking met hoe het nu is. In een deel van de straat kan dit minder parkeerplaatsen betekenen, in andere delen juist meer.

Voor de start van de werkzaamheden is een aantal bomen gekapt. Hiervoor is een vergunning verleend. De 4 bomen in de middenstrook van de Componistenlaan en de boom bij Wilhelmina van Pruisenlaan (nummers 263 en 265) blijven behouden. Ook de bomen nabij de Goverwellesingel blijven staan.

Wat is de planning?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Mourik B.V.. Ze zijn op 8 april begonnen met de werkzaamheden bij het Lakepolderplein. De werkzaamheden eindigen rond juni 2025 bij de Bachstraat. Voor de precieze volgorde kunt u bovenstaande afbeelding of de tabel hieronder bekijken. De werkzaamheden worden per fase gedaan. De planning kan mogelijk nog iets veranderen.

FasenummerStartdatumEinddatum
18 aprilmidden mei
2eind meimidden juli
3half julibegin september
4half septemberhalf november
5half novemberbegin januari (2025)
6begin februari (2025)half maart (2025)
7half april (2025)eind juni (2025)

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.