Ophoging deel Goverwelle-Oost

Het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof worden opgehoogd en opnieuw ingericht. Het projectgebied ziet u op deze pagina.
Aanleiding voor de werkzaamheden is de bodemdaling. Door de bodemdaling liggen de boven genoemde wegen in het projectgebied nog maar 20 centimeter boven het grondwaterniveau. Dit is het hoogteverschil tussen de waterstand in de sloot (polderpeil) en het niveau van de straat. Bij hevige regenval kan dit wateroverlast geven op de straat. Het water kan dan niet weg in de grond en blijft op straat staan.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn bij het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof. Mogelijk breidt de gemeente het projectgebied uit met de Vrijehoefpolderweg. In ieder geval wordt de Vrijehoefpolderweg meegenomen in het ontwerp.

Kaartje van Goverwelle-Oost waarop de straten gekleurd zijn aangegeven waar de werkzaamheden komen. Het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof. Mogelijk breidt de gemeente het projectgebied uit met de Vrijehoefpolderweg. Daarom is dit gebied op het kaartje ook gekleurd.

Wat zijn de werkzaamheden?

Door het ophogen van deze wegen is er nu ook de kans om de straten anders in te richten. De gemeente Gouda heeft voor het veranderen van de weg wel een aantal voorwaarden waaraan we moeten voldoen.

Deze voorwaarden zijn:

 • Waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is, wordt deze teruggebracht naar 30 kilometer per uur;
 • Inrichten als 30-kilometergebied. Dit betekent een smallere rijbaan, verkeersremmers (drempels bijvoorbeeld) en geen aparte fietspaden. De fietsers komen op de rijbaan;
 • Het bestaande asfalt verdwijnt en hier komen straatstenen voor terug;
 • Meer groen in het gebied brengen en misschien verschillende boomsoorten naar wens van de bewoners;
 • De regenwaterriolering klimaat- en toekomstbestendig maken.

Eerder is het projectgebied Wilhelmina van Pruisenlaan tot aan het Lakepolderplein samen met bewoners ontworpen. Met elkaar keken we naar een inrichting die bewoners fijn vinden én past bij een 30-kilometerzone. Deze inrichting houden we ook aan voor dit project, ook bij de Vrijehoefpolderweg. Eenzelfde soort inrichting vinden we belangrijk, omdat de straten in elkaar overgaan. Dat maakt de verkeersituatie in dit deel van Goverwelle-Oost eenvoudig en overzichtelijk. Wilt u een idee krijgen over het ontwerp? Kijk dan op de projectpagina Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg.

De Vrijehoefpolderweg is nog niet zo ver gezakt als de andere genoemde straten. Daarom weten wij nog niet zeker of de werkzaamheden van de Vrijehoefpolderweg op hetzelfde moment uitgevoerd worden als de andere genoemde straten.

Wat is de laatste stand van zaken?

In oktober start de voorbereiding van de ophoging en herinrichting van delen van Goverwelle Oost. Er worden proefsleuven gegraven. Dit is nodig om precies te zien waar de kabels en leidingen lopen. De werkzaamheden zijn van 18 tot en met 27 oktober.

Op onderstaande locaties worden de proefsleuven gegraven. Op een paar van deze locaties wordt het verkeer tijdelijk omgeleid. Deze omleidingen duren maximaal een paar uur. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om u te informeren en aanwijzingen te geven.

 • Hoek Chopinstraat-Bachstraat
 • Beethovenhof 13
 • Chopinstraat, naast woning Componistenlaan 73
 • Mozartstraat, naast woning Componistenlaan 88
 • Brahmsstraat 1
 • Satiehof, naast Componistenlaan 101
 • Vinkeveldpoldersingel 1
 • Vinkeveldpoldersingel 2
 • Vlietpolderstraat 1
 • Tempelpolderstraat 9
 • Stadspolderstraat, naast Wilhelmina van Pruisenlaan 306
 • Zijdepolderpad, naast Wilhelmina van Pruisenlaan 437
 • Zandpolderpad 2
 • Watergangpolderplein 2
 • Marendijkpoldersingel, naast Wilhelmina van Pruisenlaan 289
 • Hofpoldersingel 12-26
 • Sweelinckstraat 2
 • Scarlettistraat, naast Componistenlaan

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden proberen we zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. Toch kunnen we dit niet helemaal voorkomen. Heeft u veel last van de werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Hoe kan ik meedenken?

We willen u vragen alvast mee te denken. Bijvoorbeeld: wat voor soort boom wilt u? En hoe denkt u over de verdeling tussen groen en parkeren? Omdat we gebruik maken van een eerder gemaakt ontwerp zijn de mogelijkheden beperkt. Dit geldt nog meer voor de delen waar de openbare ruimte smal is.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.