Ophoging deel Goverwelle-Oost

De gemeente Gouda gaat in Goverwelle Oost ophogen en herinrichten. Het gaat om een deel van het Lakerpolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Vrijenhoefpolderweg, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof. Het projectgebied ziet u op deze pagina. Omdat de Beethovenhof later aan dit project is toegevoegd, hebben we hier een aparte pagina voor gemaakt.

Aanleiding voor de ophoging en herinrichting is dat door bodemdaling het projectgebied nog maar 20 centimeter boven het grondwaterniveau ligt. Dit is het hoogteverschil tussen de waterstand in de sloot (polderpeil) en het niveau van de straat. Bij hevige regenval kan dit wateroverlast geven op de straat.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn bij het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan (tussen nummers 224 en 437), de Componistenlaan, de Bachstraat, de Vrijenhoefpolderweg, en een deel van het Beethovenhof. Onderstaande afbeelding toont het projectgebied.

Kaartje van Goverwelle-Oost waarop de straten gekleurd zijn aangegeven waar de werkzaamheden komen. Het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Vrijehoefpolderweg, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof.
Het ontwerp zoals gepresenteerd op de bijeenkomsten in november 2022

Wat zijn de werkzaamheden?

Het gebied wordt een 30 km/u zone. Bij een 30 km-zone hoort een inrichting waarbij fietsers, scooters, auto’s en motoren dezelfde ruimte gebruiken. Het fietspad komt daarom te vervallen en wordt vervangen door planten, bomen en gras. Het asfalt van de rijbaan wordt verwijderd. Er komt klinkerverharding voor terug. Op de kruisingen worden verhogingen aangebracht (plateau’s). Het verkeer van rechts heeft voorrang.

Het totaal aantal parkeerplaatsen in het projectgebied blijft ongeveer hetzelfde. Het verandert een beetje van hoe het nu is. In een deel van de straat kan dit minder parkeerplaatsen beteken, in andere delen juist meer.

De lichtgroen ingetekende bomen zijn de vervanging van de bomen die gekapt worden. Er is een velvergunning aangevraagd voor de meeste bomen in de straat. De 4 bomen in de middenstrook van de Componistenlaan en de boom bij Wilhelmina van Pruisenlaan (nr. 263 en nr. 265) zijn donkergroen. Deze blijven behouden. Ook de bomen nabij de Goverwellesingel blijven staan.

Wat is de laatste stand van zaken?

In november 2022 heeft de gemeente op twee avonden het ontwerp gepresenteerd voor de herinrichting van de Wilhelmina van Pruisenlaan, Componistenlaan en Beethovenhof. Het waren goed bezochte avonden. Het ontwerp is uitgelegd, vragen van aanwezigen zijn beantwoord en we hebben suggesties ontvangen. Een aantal reacties wordt uitgewerkt in het laatste ontwerp.

Wat is de planning?

Op dit moment worden de laatste details van het ontwerp verwerkt. We starten met het opstellen van de contractstukken. We streven er naar om in het najaar een partij geselecteerd te hebben, die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

De start van de uitvoering staat gepland voor begin 2024.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.