Ophoging deel Goverwelle-Oost

Het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof worden opgehoogd en opnieuw ingericht. Het projectgebied ziet u op deze pagina.
Aanleiding voor de werkzaamheden is de bodemdaling. Door de bodemdaling liggen de boven genoemde wegen in het projectgebied nog maar 20 centimeter boven het grondwaterniveau. Dit is het hoogteverschil tussen de waterstand in de sloot (polderpeil) en het niveau van de straat. Bij hevige regenval kan dit wateroverlast geven op de straat. Het water kan dan niet weg in de grond en blijft op straat staan.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn bij het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof.

Kaartje van Goverwelle-Oost waarop de straten gekleurd zijn aangegeven waar de werkzaamheden komen. Het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof.

Wat zijn de werkzaamheden?

Door het ophogen van deze wegen is er nu ook de kans om de straten anders in te richten. De gemeente Gouda heeft voor het veranderen van de weg wel een aantal voorwaarden waaraan we moeten voldoen.

Deze voorwaarden zijn:

  • Waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is, wordt deze teruggebracht naar 30 kilometer per uur;
  • Inrichten als 30-kilometergebied. Dit betekent een smallere rijbaan, verkeersremmers (drempels bijvoorbeeld) en geen aparte fietspaden. De fietsers komen op de rijbaan;
  • Het bestaande asfalt verdwijnt en hier komen straatstenen voor terug;
  • Meer groen in het gebied brengen en misschien verschillende boomsoorten naar wens van de bewoners;
  • De regenwaterriolering klimaat- en toekomstbestendig maken.

Eerder is het projectgebied Wilhelmina van Pruisenlaan tot aan het Lakepolderplein samen met bewoners ontworpen. Met elkaar keken we naar een inrichting die bewoners fijn vinden én past bij een 30-kilometerzone. Deze inrichting houden we ook aan voor dit project. Eenzelfde soort inrichting vinden we belangrijk, omdat de straten in elkaar overgaan. Wilt u een idee krijgen over het ontwerp? Kijk dan op de projectpagina Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg.

Hoe kan ik meedenken?

We willen u vragen alvast mee te denken. Bijvoorbeeld: wat voor soort boom wilt u? En hoe denkt u over de verdeling tussen groen en parkeren?

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.