Ophoging deel Goverwelle-Oost

De gemeente Gouda gaat in Goverwelle Oost ophogen en herinrichten. Het gaat om een deel van het Lakerpolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Vrijenhoefpolderweg, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof. Het projectgebied ziet u op deze pagina. Omdat de Beethovenhof later aan dit project is toegevoegd, hebben we hier een aparte pagina voor gemaakt.

Aanleiding voor de ophoging en herinrichting is dat door bodemdaling het projectgebied nog maar 20 centimeter boven het grondwaterniveau ligt. Dit is het hoogteverschil tussen de waterstand in de sloot (polderpeil) en het niveau van de straat. Bij hevige regenval kan dit wateroverlast geven op de straat.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn bij het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan (tussen nummers 224 en 437), de Componistenlaan, de Bachstraat, de Vrijenhoefpolderweg, en een deel van het Beethovenhof. Onderstaande afbeelding toont het projectgebied.

Kaartje van Goverwelle-Oost waarop de straten gekleurd zijn aangegeven waar de werkzaamheden komen. Het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Vrijehoefpolderweg, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof.

Wat zijn de werkzaamheden?

De straten worden opgehoogd en opnieuw ingericht en er wordt een ondergronds hemelwaterriool aangelegd. Het hemelwaterriool en de ophoging van de weg verkleinen de kans op wateroverlast bij hevige regenval in de toekomst.

Door het ophogen van deze wegen is er nu ook de kans om de straten anders in te richten. Waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is, wordt deze teruggebracht naar 30 kilometer per uur. Dit betekent een smallere rijbaan, verkeersremmende maatregelen (zoals drempels) en geen aparte fietspaden. De fietsers komen op de rijbaan. Daarnaast wordt het asfalt vervangen door straatstenen en vergroten we de hoeveelheid groen in het gebied.

Wat is de laatste stand van zaken?

Begin dit jaar hebben we een digitale vragenlijst over de nieuwe bomen verstuurd. In totaal hebben 67 bewoners de vragenlijst ingevuld. Zij hebben hun voorkeur uitgesproken over de bomen die zij graag in de straat willen zien. Voor elke straat proberen wij in elk geval de 2 populairste boomsoorten te plaatsen.

Het projectteam heeft ook meerdere bewoners gesproken op de inloopavond in november over het ontwerp. We hebben veel nuttige input ontvangen. Er wordt onder andere gekeken naar de locaties van parkeerplekken en de snelheidsremmende maatregelen.

Wat is de planning?

Het ingenieursbureau werkt het ontwerp verder uit tot contractstukken voor de uitvoering. Begin 2023 starten we met het makenvan de contractstukken. We verwachten dat we na de zomer beginnen. We houden u op de hoogte.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.