Ophoging deel Goverwelle-Oost

De gemeente Gouda gaat in Goverwelle Oost het Lakerpolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Vrijenhoefpolderweg, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof ophogen en opnieuw inrichten. Het projectgebied ziet u op deze pagina.

Aanleiding is dat door bodemdaling het projectgebied nog maar 20 centimeter boven het grondwaterniveau ligt. Dit is het hoogteverschil tussen de waterstand in de sloot (polderpeil) en het niveau van de straat. Bij hevige regenval kan dit wateroverlast geven op de straat.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn bij het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan (tussen nummers 224 en 437), de Componistenlaan, de Bachstraat, de Vrijenhoefpolderweg, en een deel van het Beethovenhof. Onderstaande afbeelding toont het projectgebied.

Kaartje van Goverwelle-Oost waarop de straten gekleurd zijn aangegeven waar de werkzaamheden komen. Het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof. Mogelijk breidt de gemeente het projectgebied uit met de Vrijehoefpolderweg.

Wat zijn de werkzaamheden?

De straten worden opgehoogd en opnieuw ingericht en er wordt een ondergronds hemelwaterriool aangelegd. Het hemelwaterriool en de ophoging van de weg verkleinen de kans op wateroverlast bij hevige regenval in de toekomst.

Door het ophogen van deze wegen is er nu ook de kans om de straten anders in te richten. Waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is, wordt deze teruggebracht naar 30 kilometer per uur. Dit betekent een smallere rijbaan, verkeersremmende maatregelen (zoals drempels) en geen aparte fietspaden. De fietsers komen op de rijbaan. Daarnaast wordt het asfalt vervangen door straatstenen en vergroten we de hoeveelheid groen in het gebied.

Wat is de laatste stand van zaken?

Er zijn schetsontwerpen opgesteld voor de inrichting van het projectgebied. Uitgangspunt is dat de straat ingericht wordt als een 30 km/u zone en dat deze aansluit bij de nieuwe inrichting van het zuidelijk gedeelte van de Wilhelmina van Pruisenlaan (van De Zebra tot het Lakerpolderplein). 

De schetsontwerpen vindt u hier:

Kunt u de pdf-bestanden niet lezen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Hoe kan ik meedenken?

Aanwonenden van het projectgebied ontvangen in januari 2022 per brief een uitnodiging om mee te denken over het schetsontwerp en het type bomen dat zij graag terugzien in hun straat na ophoging.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.