Kademuren Hoge en Lage Gouwe

De gemeente heeft de kademuren laten controleren. Daaruit is gekomen dat sommige delen gerepareerd of vervangen moeten worden. De Hoge en Lage Gouwe hebben verzwakte kademuren. Als we niets doen is er een groter risico op schade en kan het onveilig worden. Bekijk ook de rapportage (pdf) hierover. Kunt u de pdf niet lezen? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 14 0182.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarom besloten we om de parkeervakken bij zwakkere kademuren tijdelijk om te vormen tot groen, fietsparkeerplaatsen of zitjes. Zo worden de kademuren minder zwaar belast.

Waar is het?

De Hoge en de Lage Gouwe hebben verzwakte kademuren. Daar moet de gemeente ingrijpen. Bij de overige kademuren in de binnenstad hoeft de gemeente niets te doen.

Wat zijn de werkzaamheden?

In 2023 vervangt de gemeente 28 parkeerplaatsen voor groen, fietsparkeerplaatsen en/of zitjes. Tussen nu en 2025 doen we uitgebreide inspecties uit. Zo krijgen we precies te zien wat nodig is: herstellen of vervangen van de kademuren. Bij het herstel of vervangen, let de gemeente op cultuurhistorie. We verwachten de kademuren te kunnen herstellen en/of vervangen vanaf 2025.

Bekijk onderstaand filmpje waarin we uitleggen wat we precies gaan doen:

Wat is de laatste stand van zaken?

Belanghebbenden zoals de mensen die er (in de buurt) wonen, belangenorganisaties en ondernemers zijn geïnformeerd.

Hoe kan ik meedenken?

De gemeente nodigt de mensen die er (in de buurt) wonen uit om aan te geven wat zij terug willen voor de 28 parkeerplaatsen. Dat kan zijn groen, fietsparkeerplaatsen of zitjes.

Wat is de planning?

In 2023 verwijdert de gemeente de 28 parkeerplaatsen voor groen, fietsparkeerplaatsen of zitjes. Ook wordt de tijd gebruikt voor meer onderzoek, het maken van een plan van aanpak en het aanbesteden van het project. We verwachten dat in 2025 het repareren of vervangen kan beginnen.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Op deze pagina plaatst de gemeente nieuwe informatie. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op via 14 0182 of gemeente@gouda.nl.