Vragen informatieavond groot onderhoud Oud Achterwillens fase 4 en 5

Op 13 november 2023 organiseerde de gemeente een inloopavond in buurtcentrum de Bühne. Tijdens deze inloopavond werd verteld wat er in 2024 en 2025 in Achterwillens gaat gebeuren:

  1. Ophogen en opnieuw inrichten Achterwillenseweg. De weg wordt een fietsstraat.
  2. Ophogen en opnieuw inrichten openbare ruimte Oud Achterwillens fase 4 en 5. Dit betekent het ophogen, vernieuwen en verbeteren van de indeling van de straat.
  3. Vervangen en nieuwe aanleg tuinen en planten voor Oud Achterwillens fase 4 en 5. Stap 1 is het verwijderen van bomen.
  4. Nieuwe aanleg tuinen en planten voor Oud Achterwillens fase 1, 2 en 3. Ontwerp van de nieuwe bomen en andere planten in dit deel van de wijk.

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden die tijdens de inloopavond gesteld zijn over fase 4 en 5 van het grote onderhoud in Oud Achterwillens.

Verkeer

De gemeente heeft het invoeren van verkeer uit 1 richting in de Isoldestraat opnieuw bekeken en besloten de huidige situatie niet te veranderen. De Isoldestraat blijft dus voorlopig vanuit 2 richtingen beschikbaar. Wél wordt de straat zo ingericht dat ná het opnieuw inrichten van de Zwarteweg de straat eenvoudig om te vormen is naar verkeer van 1 richting. Of dit in de toekomst ook echt gaat gebeuren wordt besloten in voorbereiding op het project Zwarteweg.

De gemeente heeft besloten om in de Isoldestraat voorlopig verkeer uit 2 richtingen toe te staan. De situatie zoals die nu is op de kruising Zwarteweg/Tristanstraat blijft hetzelfde. Het opnieuw inrichten van de Zwarteweg staat gepland tussen 2028 en 2032, in het tweede gedeelte van het Verkeerscirculatieplan.

Ja, in het algemeen blijven de straten in de wijk tweerichtingsverkeer. Uitzonderingen zijn de smalle straten Lanseloet-straat en Elckerlycstraat. Deze straten zijn zo smal dat inhalen niet mogelijk is zonder dat het parkeerplaatsen kost.

Deze route wordt nogal eens gebruikt door scholieren. De hoofdfietsroute van de Achterwillenseweg wordt in het nieuwe ontwerp duidelijk te zien met de inrichting van een fietsstraat, juist ook voor de verkeersveiligheid. De gebruikers van deze fietsstraat hebben voorrang op weggebruikers van andere richtingen. Het blijft mogelijk om de Isolde- en Tristanstraat in beide richtingen door te fietsen, maar deze route wordt niet extra bevorderd.

Bij het opstellen van het Verkeerscirculatieplan (VCP) is deze optie ook ter sprake geweest. De kans op sluipverkeer op de mogelijke routes is te hoog en ongewenst voor de verkeersveiligheid. Daarom is het niet in het VCP opgenomen.

Parkeren

In de toekomstige situatie mag alleen in de vakken worden geparkeerd. Hierop kan de gemeente handhaven. Door slim gebruik van de beschikbare ruimte komen er méér parkeerplaatsen in de Isoldestraat/ Tristanstraat. Dit gaat niet koste van de hoeveelheid groen in de wijk. Door de nieuwe, slimme indeling gaan we nu niet werken met parkeervergunningen. Zie ook de volgende vraag.

Door slim gebruik van de beschikbare ruimte komen er méér parkeerplaatsen in de Isoldestraat/ Tristanstraat. Dit gaat niet ten koste van de hoeveelheid groen in de wijk. Er is een hoge parkeerdruk, het algemeen belang staat voorop. Waar mogelijk houden we rekening met persoonlijke voorkeuren. Hoofdlijn is dat de parkeerplaatsen hetzelfde blijven zoals ingetekend op het schetsontwerp. 

Ja, dat doet de gemeente standaard. Het ontwerp wordt ter aanvulling nogmaals gecontroleerd, zo nodig aangepast.