Groener Achter de Waag

Gouda wordt groener! Groen maakt de lucht schoner, groen helpt tegen wateroverlast en tegen hitte, groen is goed voor de biodiversiteit en groen maakt de stad mooier en gezonder. Daarom planten we door heel Gouda nieuw groen aan.

Achter de Waag is een versteende plek. Daarom maken we het plein groener en mooier. Omdat Achter de Waag een belangrijke plek in de stad is, kijken we verder dan alleen maar ‘vergroenen’. We bekijken ook de randen van het plein. Een visie is een 1e stap. In die visie zetten we hoe we de toekomst van Achter de Waag zien en willen inrichten. Water en groen zijn belangrijk in de visie. Net als een gezellige uitstraling van het plein.

Waar is het?

Achter de Waag is het hele plein achter het waaggebouw. In de visie nemen we ook een stukje Zeugstraat mee.

Wat zijn de werkzaamheden?

We stellen een toekomstvisie op voor Achter de Waag. De visie is nodig omdat de gemeente niet het geld heeft om het hele gebied gelijk te verbeteren. Met de visie ligt wel vast wat we willen. De visie kunnen we in fasen uitwerken en uitvoeren.

De volgende stap is een ontwerp maken voor het plein en de nabije omgeving van de Zeugstraat. Als het ontwerp af is, kan de gemeente het in fasen uitvoeren.

Wat is de laatste stand van zaken?

De visie (pdf) die de gemeente heeft gemaakt met belangenorganisaties en omwonenden is klaar. De visie is de basis voor het ontwerp van het plein. In het ontwerp wordt de indeling duidelijk: waar komen bankjes, groen enzovoort. En welke soort.

U kunt een informatieblad lezen dat uitleg geeft over het project. In het blad staat wat de aanleiding was voor het project en wat we hebben gedaan tot nu toe. U leest ook waar we nu staan en hoe het project verder gaat. Er is een tijdlijn met belangrijke momenten opgenomen en de uitslag van de poll. In april 2022 moet het nieuwe, groenere plein klaar zijn. Daarna volgt de uitvoering van de rest van de visie; het deel met het water.

Hoe kan ik meedenken?

De toekomstvisie hebben we gemaakt in samenwerking met omwonenden van het plein en met belangenverenigingen zoals het Goudse Watergilde, de Samenwerkende Ondernemers Gouda (SOG) en het Bewonersplatform Binnenstad.

We waren zeer benieuwd naar de reacties vanuit de samenleving en zijn niet teleurgesteld. Veel mensen namen de moeite om te reageren tot de sluitingsdatum van 30 september. Verschillende onderwerpen zijn meerdere keren genoemd zoals het stallen van de fiets. Het ontwerpbureau probeert zo goed mogelijk rekening te houden met de voorstellen in het ontwerp.

Wat is de planning?

De visie is klaar, we werken nu aan het ontwerp. In april 2022 moet het plein Achter de Waag opnieuw zijn ingericht met groen en straatmeubilair. De planning van de verdere uitwerking van de visie volgt daarna.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Op deze pagina staat een visie als pdf. Heeft u moeite om de visie te lezen, neemt u dan contact met ons op. Dan kijken we naar een passende oplossing.