Goudasfalt

Goudasfalt is een plek aan de zuidkant van de Hollandsche IJssel waar de gemeente graag met veel energie wil invullen. Goudasfalt ligt tussen de oude binnenstad en de open Krimpenerwaard. Dit tussenland is niet netjes aangeharkt, maar een plek met creatieve mogelijkheden voor Gouwenaren.

Terrein Goudasfalt

Stichting Goudasfalt is een groep Gouwenaars die werkt maakt van deze plek met allerlei ideeën. Kijk eens op website van de Stichting Goudasfalt om te zien wat er allemaal gebeurt. De stichting heeft in een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Daarin staan onder andere de doelen van Goudasfalt:

  • binding tussen Gouda, de rivier en de Krimpenerwaard, aanvullend op en versterkend van wat er al is;
  • creatief, innovatief en sociaal ondernemerschap;
  • kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
  • impuls voor het toerisme;
  • duurzaam en ecologisch verantwoord handelen;
  • energieker maken: evenementen voor Gouda en omgeving.

Waar is het?

Goudasfalt ligt aan de Gouderaksedijk 32, op de locatie van een oude asfaltcentrale. U kunt er zelf ook eens gaan kijken. U kunt het terrein zo oplopen, rondwandelen, naar het stadsstrand en bij de bedrijfjes kijken.

Terrein Goudasfalt

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor de toekomst van Goudasfalt maken we een nieuw bestemmingsplan. Hierin spreken we af wat de mogelijkheden zijn op deze plek. Bijvoorbeeld ambachtelijke bedrijven, evenementen of nieuwe plannen. We proberen in dit plan rekening te houden met de omgeving en de wensen van stichting Goudasfalt. Dat doen we door bij ieder idee te kijken wat dit betekent voor de omgeving. Denkt u ook mee?

Wat is de laatste stand van zaken?

We zijn nu het bestemmingsplan aan het bouwen. Dat is een kaart met verschillende regels. Maar welke regel laat je op welke plek gelden bij Goudasfalt? Om dat duidelijk te maken werken we met bouwstenen om het bestemmingsplan te maken. Waar je bij een huis als eerste bouwsteen een heipaal gebruikt en later pas aan de muren begint, is bij een bestemmingsplan zo´n bouwstenen bijvoorbeeld  ‘afstand’. We leggen uit hoe dat werkt: een bedrijf waar veel geluid vandaan komt, zoals het geluid van zware machines, moet op een grotere afstand van woningen staan dan een bedrijf dat weinig geluid maakt. Zo zijn er nog meer bouwstenen. Wilt u hier meer over weten, mail dan met Sander van Schagen van de gemeente Gouda. Hij kan hier meer over vertellen.

Voor het bestemmingsplan overleggen we met de stichting, de omgeving en experts. Samen proberen we zo slimme oplossingen te bedenken voor in het bestemmingsplan. Soms lukt dat, soms moeten we een keuze maken waar niet iedereen blij mee is. Uiteindelijk zal de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen.

Hoe kan ik meedenken?

Het project Goudasfalt is al 2016 gestart. Vanaf die tijd hebben de stichting Goudasfalt en de gemeente al vaak de mening en ideeën gevraagd van onder andere bewoners uit de buurt. Het afgelopen jaar was dit meer 1-op-1 of in kleinere groepen. Dat leverde veel op waar we meteen in 2021 mee verder kunnen.

Meedenken kan via verschillende groepen. Op 6 januari was de 1e grotere bijeenkomst met de omgeving. In de onderstaande vlog hoort en ziet u daar meer over. Deze vlog laat zien wat er nu allemaal speelt en waar u over mee kunt praten. Sommige dingen zijn namelijk al besloten. De vlog geeft duidelijkheid over waar we nu over verder praten.

U kunt ook altijd direct contact opnemen met onze planoloog van de gemeente Gouda, Sander van Schagen.

Wat is de planning?

We willen in het 1e kwartaal van 2021 het bestemmingsplan maken. Daarna gaat het bestemmingsplan ter inzage voor officiële reactie. Maar hoe eerder u meepraat, des te makkelijker we naar mogelijkheden kunnen kijken. We hopen net voor of net na de zomer op een besluit van de gemeenteraad.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Vragen kunt u stellen via goudasfalt@gouda.nl. Onze Goudse planoloog Sander van Schagen kan dan contact  met u opnemen. Spreekt u liever telefonisch met iemand, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182.