Goudasfalt

Goudasfalt is een plek aan de zuidkant van de Hollandsche IJssel. Verschillende partijen werken samen om van Goudasfalt een plek te maken voor startende bedrijfjes, sociale ideeën, kunst, een terras en evenementen. Goudasfalt ligt tussen de oude binnenstad en de open Krimpenerwaard. Dit tussenland is niet netjes aangeharkt, maar een plek met creatieve mogelijkheden voor Gouwenaars.

Terrein Goudasfalt

Stichting GOUDasfalt is een groep Gouwenaars die werkt maakt van deze plek met allerlei ideeën. Kijk eens op website van de Stichting Goudasfalt om te zien wat er allemaal gebeurt. De stichting heeft in een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Daarin staan onder andere de doelen van Goudasfalt:

  • binding tussen Gouda, de rivier en de Krimpenerwaard, aanvullend op en versterkend van wat er al is;
  • creatief, innovatief en sociaal ondernemerschap;
  • kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
  • impuls voor het toerisme;
  • duurzaam en ecologisch verantwoord handelen;
  • energieker maken: evenementen voor Gouda en omgeving.

Waar is het?

Goudasfalt ligt aan de Gouderaksedijk 32, op de locatie van een oude asfaltcentrale. U kunt er zelf ook eens gaan kijken. U kunt het terrein zo oplopen, rondwandelen, naar het stadsstrand en bij de bedrijfjes kijken.

Terrein Goudasfalt

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor de toekomst van Goudasfalt maken we een nieuw bestemmingsplan. Hierin spreken we af wat de mogelijkheden zijn op deze plek. Bijvoorbeeld ambachtelijke bedrijven, evenementen of nieuwe plannen. We proberen in dit plan rekening te houden met de omgeving en de wensen van stichting Goudasfalt. Dat doen we door bij ieder idee te kijken wat dit betekent voor de omgeving. Denkt u ook mee?

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente Gouda, GOUDasfalt, MASS Events en andere betrokken partijen organiseerden samen een testevenement op Goudasfalt. Met het testevenement konden we in de praktijk meten en testen hoe een evenement met muziek uitpakt op het terrein van Goudasfalt. Alle belanghebbenden willen met verbeterde techniek het geluid beter richten op de bezoekers, waardoor het evenementenplezier maximaal is en overlast van het evenementengeluid tot een minimum wordt beperkt. In een bewonersavond hadden we eerder al een aantal voorwaarden gemaakt voor evenementen.

Lees meer over het testevenement in het verslag van de bewonersavond op 21 april 2022. Bekijk ook het onderzoeksrapport van Peutz (pdf) als uitgangspunt voor evenementengeluid en het onderzoeksrapport van Event Acoustics (pdf) als verbetervoorstel evenementengeluid waarop getest wordt op 3 en 4 juni 2022. Kunt u een pdf-bestand niet lezen? Bel dan telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Het afgelopen jaar hebben veel inwoners en andere partijen meegedacht over evenementen op Goudasfalt. In december 2022 nam het college van B en W daar een besluit over. Er is nu een vergunning voor evenementen gemaakt. Vanaf 31 januari ligt de vergunning 6 weken ter inzage. De bekendmaking kunt u vinden via de website van Overheid.nl.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Vragen kunt u stellen via goudasfalt@gouda.nl. Onze Goudse planoloog Sander van Schagen kan dan contact met u opnemen. Spreekt u liever telefonisch met iemand, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182.