Onderzoeken naar hoogteverschil

De aanpak van Gouda Stevige Stad bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel heeft een andere planning en opdrachtgever. Op deze pagina leest u meer informatie over de onderzoeken naar bodemdaling en riolering in de binnenstad van Gouda.

Naast het uitvoeren van maatregelen om de acute wateroverlast door bodemdaling te verminderen, doen we ook onderzoek naar andere gevolgen van bodemdaling in de binnenstad. Landschapsarchitectenbureau De Urbanisten heeft het onderzoek uitgevoerd. Zij hebben voor 4 locaties in de binnenstad de hoogteverschillen over 50 jaar en over 100 jaar in beeld gebracht. Op basis daarvan is bekeken welke problemen zouden kunnen ontstaan en welke oplossingen mogelijk zijn. Het onderzoek laat zien dat er nu en in de toekomst goed nagedacht moet worden over de toegankelijkheid van de gebouwen en de openbare ruimte.