Westergouwe en Oostpolder

In Westergouwe en Oostpolder is een individuele warmteoplossing per woning/gebouw logisch. De gemeente wil bewoners en ondernemers hier zelf laten kiezen wanneer zij aan de slag gaan. Daarom pakken we niet een hele buurt tegelijk aan, maar kunnen eigenaren op een logisch moment en stap voor stap aan de slag. Dat kan bijvoorbeeld een verbouwing of verhuizing zijn. Om in 2040 heel Gouda aardgasvrij en CO2-neutraal te maken, is het belangrijk om snel te starten.

Wanneer?

Natuurlijk tempo.

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Individuele of kleine collectieve oplossingen.

Wat kunt u nu al doen?

Isoleer zoveel mogelijk naar minimaal label A/B. Onderzoek mogelijkheden voor muur-, dak-, glas-, vloerisolatie en kierdichting, als u die nog niet heeft. Zorg voor goede ventilatie.

Stap daarna over naar aardgasvrije oplossingen, zoals individuele of klein-collectieve all-electric bodem- of luchtwarmtepomp met warmte-koudeopslagsysteem.