Uitgeschreven tekst infographic waterstofladder

Stichting Natuur en Milieu heeft de toepassing van waterstof weergegeven in een waterstofladder. Deze ladder bestaat uit 5 treden. Waar zal waterstof als eerste toegepast gaan worden tot en met waar zal waterstof voorlopig echt nog niet toegepast gaan worden.

Trede 1: Essentieel

Dit zijn de meest prioritaire toepassingen van waterstof, waar op termijn geen duurzame alternatieven voor zijn.

Toepassing

 • Grondstof productie kunstmest
 • Zeer hoge temperatuur industriële proceswarmte

Mogelijke alternatieven

 • Geen alternatief
 • Geen reële grootschalige alternatieve

Trede 2: Belangrijk

De alternatieven die op termijn beschikbaar komen, zijn in de meeste gevallen niet meer geschikt dan waterstof.

Toepassing

 • Grondstof in plastic- en staalindustrie ter vervanging van fossiele grondstoffen
 • Balansfunctie energie- infrastructuur (bufferfunctie)
 • Intercontinentaal vliegen en varen

Mogelijke alternatieven

 • Recycling
 • Batterijopslag: netverzwaringen; afschakelen hernieuwbare productie
 • Geen grootschalige alternatieven

Trede 3: Mogelijk

De alternatieven die op termijn beschikbaar komen, kunnen in gevallen meer geschikt zijn dan waterstof, in andere gevallen zal waterstof de meeste geschikte toepassing zijn.

Toepassing

 • Niches gebouwde omgeving
 • Binnenvaart
 • Continentaal vliegen

Mogelijke alternatieven

 • Elektrisch verwarmen, warmtenetten
 • Elektrische scheepvaart
 • Elektrisch vliegen, trein

Trede 4: Beperkt

De alternatieven die op termijn beschikbaar komen, zijn in de meeste gevallen meer geschikt dan waterstof.

Toepassing

 • Hoge temperatuur industriële proceswarmte
 • Internationaal wegvervoer

Mogelijke alternatieven

 • Hoge temperatuur warmtepompen
 • Elektrisch vervoer

Trede 5: Gering

Voor deze toepassingen bestaan al geschikte duurzame alternatieven.

Toepassing

 • Lage temperatuur industriële proceswarmte
 • Verwarmen, douchen, koken
 • Regionaal en nationaal wegvervoer
 • Treinen, regionale bussen, personenvervoer

Mogelijke alternatieven

 • Elektrisch verwarmen
 • Elektrisch vervoer

Bron: Natuur & Milieu