Uitgeschreven tekst infographic warmtenet

Hoe werkt het?

Warmtenetten bestaan uit leidingen onder de grond. Hierdoor stroomt warm water van een warmtebron naar de woningen. Net als bij het gasnet heeft elke woning een eigen aansluiting. Er zijn allerlei warmtebronnen mogelijk en er bestaan warmtenetten op de verschillende temperaturen. Warmtenet is geschikt voor appartementen, flats, portiekwoningen en rijtjeswoningen in dichtbebouwd gebied.

Voordelen

 • Kost weinig ruimte in de woning.
 • Afhankelijk van de temperatuur van het warmtenet is verregaande isolatie meestal niet noodzakelijk.
 • Er zijn veel verschillende duurzame warmtebronnen mogelijk voor een warmtenet.

Nadelen

 • Als bewoner ben je afhankelijk van de warmteleverancier
 • De infrastructuur van een warmtenet vraagt een grote investering. Hier moet een geschikte marktpartij voor gevonden worden.
 • Een warmtenet is alleen rendabel in dichtbebouwde gebieden, en is dus niet overal toepasbaar.

Radiatoren

Radiatoren kunnen meestal behouden blijven. Bij een warmtenet op lage temperatuur zijn vloerverwarming of speciale radiatoren nodig.

Afleverset

De warmte uit het net wordt via een afleverset de woning in gebracht. Als het warmtenet een lage temperatuur heeft, kan de temperatuur met een warmtepomp verder omhoog gebracht worden.

Isolatie

Verbetert het comfort en zorgt voor een latere energierekening, maar is niet altijd een vereiste.

Bronnen warmtenet

 • Aardwarmte
 • Biomassa
 • Warmte uit oppervlakwater
 • Restwarmte
 • Zonnewarmte
 • Warmte uit riool