Middenwillens en Goudse Hout (behalve Middenwillens-West)

In Middenwillens en de Goudse Hout is een individuele warmteoplossing per woning/gebouw logisch. De gemeente wil bewoners en ondernemers hier zelf laten kiezen wanneer zij aan de slag gaan. Daarom pakken we niet een hele buurt tegelijk aan, maar kunnen eigenaren op een logisch moment en stap voor stap aan de slag. Dat kan bijvoorbeeld een verbouwing of verhuizing zijn. Om in 2040 heel Gouda aardgasvrij en CO2-neutraal te maken, is het belangrijk om snel te starten.

Wanneer?

Natuurlijk tempo

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Individuele oplossing.

Wat kunt u nu al doen?

Heeft u een woning/gebouw dat na 1990 gebouwd is, stap op het moment dat u uw cv-ketel moet vervangen, direct over naar aardgasvrije oplossingen, zoals een bodem- of luchtwarmtepomp.

Overige gebouwen: Isoleer zoveel mogelijk naar minimaal label A/B. Onderzoek mogelijkheden voor muur-, dak-, glas-, vloerisolatie en kierdichting, als u die nog niet heeft. Zorg voor goede ventilatie.