Goverwelle

In Goverwelle is er de komende tijd geen wijkbreed natuurlijk moment om aan de slag te gaan. Hier onderzoeken we op langere termijn welke warmtevoorziening het beste past.

Wanneer?

Na 2030

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Warmtenet of individuele oplossingen.

Denk bij het vervangen van uw cv-ketel aan:

Een hybride warmtepomp.

Wat kunt u nu al doen?

Isoleer zoveel mogelijk naar minimaal label A/B. Onderzoek mogelijkheden voor muur-, dak-, glas-, vloerisolatie en kierdichting, als u die nog niet heeft. Zorg voor goede ventilatie.

Voor gebouwen die na 2005 zijn gebouwd, is direct overstappen naar aardgasvrije oplossingen zoals individuele of klein-collectieve all-electric bodem- of luchtwarmtepompen een mogelijkheid.