Gouwestroom

Bij bedrijventerrein Gouwestroom is een individuele warmteoplossing per gebouw logisch. De gemeente wil ondernemers hier zelf laten kiezen wanneer zij aan de slag gaan. Daarom pakken we niet een hele buurt tegelijk aan, maar kunnen eigenaren op een logisch moment en stap voor stap aan de slag. Dat kan bijvoorbeeld een verbouwing of verhuizing zijn. Om in 2040 heel Gouda aardgasvrij en CO2-neutraal te maken, is het belangrijk om snel te starten.

Wanneer?

Natuurlijk tempo.

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Individuele of kleine collectieve oplossingen.

Wat kunt u nu al doen?

Stap direct of stapsgewijs over naar aardgasvrije oplossingen, zoals individuele of klein-collectieve all-electric bodem- of luchtwarmtepompen met warmte-koudeopslagsysteem.