Gouwespoor

Gouwespoor bestaat uit redelijk nieuwe kantoorgebouwen die goed geschikt zijn voor een warmtepomp en/of een warmte-koudeopslagsysteem op gebouw- of blokniveau. Tijdens het schrijven van de Transitievisie warmte wordt dit verder onderzocht. Door de uitkomsten van dit onderzoek kan het onderstaande veranderen.  

Wanneer?

Nog onbekend.

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Individuele oplossingen.

Wat kunt u nu al doen?

Stap direct of stapsgewijs over naar aardgasvrije oplossingen, zoals individuele of klein-collectieve all-electric bodem- of  luchtwarmtepompen met warmte-koudeopslagsysteem.