Goudse Poort

Op bedrijventerrein de Goudse Poort staan verschillende bedrijven en kantoren. De meest geschikte warmteoplossing lijkt hier een individuele oplossing in combinatie met warmte- en koudeopslag. Een warmtenet is hier ook een mogelijkheid, met de Gouwe, die naast het bedrijventerrein ligt, als mogelijke warmtebron. Er staan redelijk veel gebouwen leeg, wat reden zou kunnen zijn om grote aanpassingen te doen. De warmtevraag en beste warmteoplossing zijn daarom onzeker.

Daarom verwachten we geen buurtaanpak maar gaat de verandering voor dit bedrijventerrein op een natuurlijk tempo. Dat kan bijvoorbeeld een verbouwing of verhuizing zijn. Om in 2040 heel Gouda aardgasvrij en CO2-neutraal te maken, is het belangrijk om direct in 2022 te starten.

Wanneer?

Natuurlijk tempo.

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Nog onbekend.

Wat kunt u nu al doen?

Neem no-regret-maatregelen, zoals isoleren, ventilatie aanpassen en een hybride warmtepomp inzetten. No-regret betekent dat u geen spijt krijgt van het nemen van deze maatregelen omdat u deze kunt combineren met alle standaard alternatieven voor aardgas.