Damwandvervanging Korte Vest en herinrichting Agnietenstraat

Inleiding

De gemeente gaat de damwanden aan de Korte Vest vervangen en de aangrenzende openbare ruimte herinrichten tot en met de Agnietenstraat. De aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de damwanden. Daarnaast zijn er veranderingen in de omgeving met onder andere de komst van de Cheese Experience en de COOP-supermarkt. Met de nieuwe inrichting wil de gemeente daarop inspelen en gelijk een impuls geven aan dit gebied. De aanpak van de damwanden biedt daarvoor kansen.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn de Korte Vest en de aangrenzende openbare ruimte tot en met de Agnietenstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente heeft samen met stedenbouwkundig bureau Stijlgroep, ondernemers en bewoners een eerste versie van een ontwerp gemaakt voor het gebied. Hierbij is de aandacht gelegd op vergroening van het gebied en het vergroten van de leefbaarheid. In het ontwerp is ruimte gemaakt voor een aanlegsteiger tussen de Kleiwegbrug en de Kazernebrug. De steiger is ook bedoeld om over te wandelen. Het voorlopige ontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Wat is de laatste stand van zaken?

Langs de oever staan een aantal volwassen bomen. Deze bomen overleven de damwandvervanging helaas niet. Ze leunen teveel op de damwanden en staan bovendien de werkzaamheden in de weg. Voordat we de damwand vervangen, moeten we deze bomen dus kappen. De bomenkap stellen we zoveel mogelijk uit, maar een enkele boom wordt in korte tijd gekapt om de laatste onderzoeken te kunnen doen vóór de uiteindelijke vervanging van de damwand.

Hoe kan ik meedenken?

De gemeente heeft samen met ondernemers en bewoners het eerste ontwerp voor het gebied gemaakt.

Wat is de planning?

De werkzaamheden splitsen we op in 2 delen. De damwand wordt vóór de feestelijkheden van Gouda750 vervangen. Tijdens deze werkzaamheden bouwen we ook de aanlegsteiger. De werkzaamheden aan de damwand en de aanlegsteiger lopen tot en met het derde kwartaal van 2021.
Nadat de feestelijkheden van Gouda750 in september 2022 zijn afgerond, starten we met de herinrichting. Hierbij planten we ook de nieuwe bomen langs de singel en in het gebied.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.