Damwandvervanging Korte Vest en herinrichting Agnietenstraat

De gemeente gaat de damwanden aan de Korte Vest vervangen en de aangrenzende openbare ruimte herinrichten tot en met de Agnietenstraat. De aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de damwanden. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veranderingen in de omgeving geweest met onder andere de komst van de Cheese Experience en de COOP-supermarkt. Met de nieuwe inrichting speelt de gemeente daarop in en geeft zij een impuls aan het gebied.

Omdat de straten opnieuw ingericht worden, is het ook een goed moment om de riolering te vervangen. Er ligt nu nog een riool dat vuil- en regenwater samen afvoert. Het wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel: afvalwater en neerslag worden gescheiden afgevoerd.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn de Korte Vest en de aangrenzende openbare ruimte tot en met de Agnietenstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente heeft samen met stedenbouwkundig bureau Stijlgroep, ondernemers en bewoners een ontwerp gemaakt voor het gebied. Hierbij is de aandacht gelegd op vergroening van het gebied en het vergroten van de leefbaarheid. In het ontwerp is ruimte gemaakt voor een aanlegsteiger tussen de Kleiwegbrug en de Kazernebrug. De steiger is ook bedoeld om over te wandelen. Na gesprekken met de Adviescommissie Omgevingskwaliteit is het voorlopige ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Tegelijk met de herinrichting gaan we ook werkzaamheden aan het riool uitvoeren. Er ligt nu nog een riool dat vuil- en regenwater samen afvoert. Er komt straks een gescheiden rioolstelsel: afvalwater en neerslag worden gescheiden afgevoerd. Zo kan er meer water worden afgevoerd als dat nodig is en het is beter voor het milieu. Met het nieuwe riool speelt de gemeente in op een toekomst waarbij we meer wateroverlast verwachten. Dit is onderdeel van het programma Gouda Stevige Stad.

Wat is de laatste stand van zaken?

We hebben besloten om tegelijk met de herinrichting van de straten ook het riool te verbeteren. Een bureau gaat het rioleringsplan maken. Daarvoor moeten we proefsleuven graven om te zien waar precies kabels en leidingen liggen. Als het rioleringsplan er is, moet dat aansluiten op de nieuwe inrichting. Daarna kan de gemeente 1 of meerdere aannemers kiezen om het project uit te voeren.

Het werk aan de kademuren en nieuwe aanlegsteiger hebben we in voorbereiding. Daaruit blijkt dat we met hoog materieel palen moeten drukken voor de nieuwe damwand. Dat betekent dat we de plataan op de hoek Kleijwegplein / Korte Vest gaan vervangen voor een nieuwe boom. Om het materieel niet te hinderen moeten er zoveel takken van de plataan dat bijna alleen een stam overblijft. De aanvraag kapvergunning wordt gepubliceerd via de Omgevingsdienst Midden-Holland. De kap van de boom stellen we zo lang mogelijk uit.

Hoe kan ik meedenken?

De gemeente heeft samen met ondernemers en bewoners het ontwerp voor het gebied gemaakt. Dat wordt na overleg met de Adviescommissie Omgevingskwaliteit met enkele kleine aanpassingen uitgevoerd. De gemeente informeert bewoners en betrokkenen zo goed mogelijk over de werkzaamheden.

Wat is de planning?

De planning die we in 2020 gemaakt hebben voor de nieuwe inrichting, hebben we losgelaten. We werken aan een nieuwe planning. Hoe die eruit komt te zien, weten we nu nog niet. We zijn onder andere afhankelijk van de resultaten van de ondergrondse onderzoeken: de proefsleuven. De vraag is wat we onder de grond gaan tegenkomen aan kabels en leidingen en archeologische vondsten. We houden u via deze pagina op de hoogte van de planning.

In 2024 begint de aannemer met het vervangen van de damwand en de aanleg van de steiger. Daarna volgt de aanleg van het nieuwe, gescheiden riool en de herinrichting. We proberen uiteraard de overlast zoveel mogelijk te beperken voor de omgeving.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.