Bewijs of verklaring voor aanvraag Valyspas

Heeft u vervoer nodig buiten de regio, dan kunt u een Valyspas aanvragen. Met deze pas kunt u langere afstanden afleggen: meer dan 5 ov-zones of meer dan 25 kilometer vanaf uw woonadres.

U kunt de Valyspas aanvragen via de website van Valys. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u 1 van de onderstaande documenten hebben:

  • een Wmo-vervoerspas
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • een ov-begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft, heeft u een verklaring van de gemeente nodig waarin staat dat u Valys nodig heeft. U kunt deze verklaring aanvragen via de pagina Melding zorgvraag.