Melding zorgvraag (Wmo)

We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven. Voor sommigen is dat niet eenvoudig en lukt dat (tijdelijk) niet zonder hulp. Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die een handje willen helpen. Is de ondersteuning die u in uw omgeving kunt vinden niet voldoende? Dan kunt u dit bij de gemeente Gouda melden. De gemeente kan u op verschillende manieren helpen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Melding maken

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Melding maken

Nadat u melding gemaakt heeft, gaat deze eerst naar een toegangsmedewerker. Deze bekijkt of uw melding spoed heeft en welk team u het beste kan helpen. Het kan zijn dat we u nog bellen voor meer informatie. Hierna sturen we uw melding door naar de afdeling die u gaat helpen.

Een Wmo-consulent neemt contact met u op om een afspraak met u te maken voor een gesprek. U kunt altijd iemand uitnodigen voor dit gesprek als u dit prettig vindt. Ook kunt u onafhankelijke cliëntenondersteuning inschakelen. Tijdens het gesprek bespreekt de consulent samen met u welke problemen u ervaart en wat er nodig is om deze problemen zoveel mogelijk op te lossen.

Aan het eind van het gesprek schrijft de Wmo-consulent in overleg met u de afspraken op. Als blijkt dat u een maatwerkvoorziening wilt aanvragen, dan zet u gelijk uw handtekening. De ondertekende afspraken gelden als aanvraag voor een maatwerkvoorziening. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw meldingsformulier of u de maatwerkvoorziening krijgt.

Met deze tips kunt u zich goed voorbereiden op het gesprek met de Wmo-consulent.

Krijgt u hulp of ondersteuning vanuit de Wmo? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is nooit meer dan € 20,60 per maand, ook niet als u meerdere Wmo-voorzieningen heeft.

Als u een (Wmo-) voorziening krijgt, dan kunt u in de meeste gevallen kiezen voor zorg in natura of voor een Persoonsgebonden budget.

Zorg in natura

Zorg in natura betekent dat u zorg of ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder met wie de gemeente een contract heeft.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Persoonsgebonden budget betekent dat u een geldbedrag krijgt waarmee u zelf de gewenste zorg of ondersteuning kunt inkopen. Dit bedrag krijgt u niet op uw rekening, maar maken wij over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt dan de rekeningen van uw zorgverlener(s).

Bekijk de tarievenlijst voor zorg in natura en Pgb.

Heeft u zorg in natura en wilt u dit wijzigen naar persoonsgebonden budget? Of heeft u persoonsgebonden budget en wilt u dit wijzigen naar zorg in natura? Kijk dan op de pagina Wijziging zorg via de gemeente.

Met de website Zorgkeuze Midden-Holland kunt u een zorgaanbieder vinden die het beste past bij de zorg die u nodig heeft. Ook vindt u hier informatie over zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeenten in Midden-Holland.

Wilt u van zorgaanbieder veranderen? Kijk dan op de pagina Wijziging zorg via de gemeente.

Bij problemen met de zorgaanbieder vragen wij u deze eerst zelf te bespreken met de zorgaanbieder. Als u hier niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de afdeling zorg en welzijn.

Heeft u vragen over over wonen, zorg en welzijn? Bel dan tussen 8.30 uur en 17.00 uur naar telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl. U kunt ook langskomen in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1. Maak hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 14 0182.

In Gouda is een zorgmarinier actief. De taak van de zorgmarinier is om vastgelopen urgente (spoedeisende) zaken rondom de zorg op te lossen. 

Als het niet lukt om het online formulier in te vullen, kunt u ons bellen.