Boomcontroles

De gemeente controleert regelmatig hoe het gaat met de bomen, die in Gouda staan. Schimmels en zwammen kunnen een boom ziek maken en een hoge grondwaterstand kan ervoor zorgen dat de boom niet meer stevig staat. Hierdoor kunnen takken afsterven, kan de hele boom doodgaan en zelfs omwaaien.

We controleren bomen omdat een boom niet gevaarlijk mag zijn voor de omgeving. Denk aan dode takken, die van een boom kunnen vallen of een boom die omwaait.

In Gouda beoordelen we alle bomen 1 keer in de 3 jaar met de BoomVeiligheidsControle (afgekort BVC). Bomen langs doorgaande wegen controleren we elk jaar.

Met de uitkomsten van de controles bekijken we welke bomen we op welke manier snoeien. Een boom kan bijvoorbeeld gesnoeid worden zodat de boom goed onderhouden blijft (onderhoudssnoei). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van dood hout. Ook snoeien we zodat een boom stevig kan blijven staan of zodat een jonge boom op een manier groeit dat het veilig is voor het verkeer (begeleidingssnoei), bijvoorbeeld het opkronen. Opkronen betekent dat de onderste takken van de boom verwijderd worden, zodat er een groter gedeelte van de stam vergeleken met de takken aan de bovenkant (de kroon) komt.

Op de snoeikaart kunt u zien in welk jaar een boom aan de beurt is. 

Als na controle een boom onveilig blijkt te zijn en we deze niet meer door onderhoudssnoei en/of begeleidingssnoei kunnen bijhouden, vragen we voor de boom een kapvergunning aan. Bekijk ook de kaart met kapvergunningen. Op de rooilijst kunt u zien welke bomen we gaan kappen. We herplanten de bomen meestal op dezelfde locatie. Als er niet genoeg ruimte is, planten we geen nieuwe boom.

Als u overlast ervaart van een boom, kunt u hiervoor een melding maken.