Melding overlast bomen

De gemeente controleert regelmatig de toestand van bomen die in Gouda staan. Toch kan het gebeuren dat u overlast ervaart door een boom. Daarvoor kunt u een melding openbaar gebied maken.

Klik op Melding maken en vul uw gegevens in.

Melding maken

Het openbare gebied in de stad wordt intensief gebruikt. Door de beperkte ruimte kunnen overhangende takken en wortels (die straatstenen opdrukken) voor overlast zorgen. Als een boom overlast veroorzaakt, bekijken we of we dit kunnen oplossen door bijvoorbeeld te snoeien. U kunt een melding bij ons maken als u overlast ervaart door bijvoorbeeld:

  • schade/ omgevallen boom;
  • schaduw;
  • boomwortels die asfalt of stenen/klinkers omhoog duwen;
  • overhangende takken;
  • vallend blad of (boom)vruchten.

Bomen in openbaar gebied kappen we niet zomaar op verzoek of vanwege een overlastmelding. Daarvoor maken we altijd de afweging tussen het belang van de boom voor de omgeving en de mate van de overlast voor de melder. Overlast van bomen is vaak een gevolg van natuurlijke processen die nu eenmaal bij bomen horen, zoals het verlies van blad in het najaar en bloesem in het voorjaar. Dit is dan ook geen reden om een boom te kappen.

In Gouda worden alle bomen 1 keer in de 3 jaar beoordeeld met de BoomVeiligheidsControle (afgekort BVC). 

Als een boom onveilig blijkt te zijn en niet meer door onderhoudssnoei en/of begeleidingssnoei te handhaven is, dan vragen we voor de boom een kapvergunning aan. De bomen worden in principe herplant op dezelfde locatie. Bij onvoldoende ruimte planten we geen nieuwe boom.

Wanneer een boom overlast veroorzaakt, dan kijken we of we dit kunnen oplossen door bijvoorbeeld te snoeien. Wilt u een melding maken van overlast door een boom? Doe dat via bovenstaande knop ‘Melding maken’.