Verhuizing naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist (emigratie), moet u veel regelen. Wij helpen u graag op weg! Verhuist u naar het buitenland en blijft u daar langer dan 8 maanden? Dan is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. Maak hiervoor een afspraak.

Geef een verhuizing naar het buitenland aan ons door als u de komende 12 maanden langer dan 8 maanden in het buitenland woont. Dit hoeft niet achter elkaar te zijn. Wij schrijven u dan uit van uw adres in Nederland. Wij geven uw vertrek ook door aan andere overheidsorganisaties.

Als u korter dan 8 maanden naar het buitenland gaat, hoeft u dat niet te melden.

U moet uw verhuizing melden voordat u vertrekt. Dat kan vanaf 4 weken voor vertrek tot op de dag van vertrek. Het is niet mogelijk dit achteraf door te geven. 

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Uw nieuwe adres in het buitenland. Als u dit nog niet weet, dan het adres van uw 1e verblijfsplaats.

Aan de balie
Een emigratie moet u persoonlijk aan de balie doorgeven. Als alle familieleden meeverhuizen, kan 1 persoon van het gezin dit doen. Blijven er familieleden achter op het adres in Gouda? Dan moeten alle familieleden die verhuizen persoonlijk aanwezig zijn bij de balie. Zijn de achtergebleven bewoners op het adres geen familieleden, dan hoeft alleen de persoon die verhuist de emigratie te melden. 

Schriftelijk
Schriftelijk doorgeven is alleen mogelijk als u al in het buitenland woont. Neem contact met ons op over hoe u dit kunt doen.

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar.
  • Ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen. Alleen als de ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen.
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar. Alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen.
  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s). Alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen).
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Op de dag van vertrek kunt u aan de balie een uittreksel BRP kopen met gegevens over uw vertrek.

Wilt u na de dag van uw vertrek een bewijs dat u uit Nederland bent vertrokken? Dan moet u een uittreksel aanvragen uit de Registratie Niet-Ingezetenen.

Als uw aanvraag compleet is, dan verwerken wij die binnen 5 werkdagen. Als vertrekdatum houden we altijd de datum aan waarop u echt vertrekt.

Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) verhuizen uw persoonsgegevens automatisch naar de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland is gratis.
Het kost wel geld als u een bewijs van uitschrijving wilt. Kijk voor meer informatie over deze kosten bij uittreksel BRP.
De kosten voor een uittreksel uit een van de RNI gemeenten verschillen per RNI loket. Kijk voor meer informatie op Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

 

Neem zo snel mogelijk telefonisch contact op met de gemeente via 14 0182. Wij laten dan weten wat u kunt doen.