Uittreksel BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat en geboortedatum. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dat kan digitaal, schriftelijk of persoonlijk aan de balie in het Huis van de Stad.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf (als u 16 jaar of ouder bent);
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 18 jaar;
 • iemand die u heeft gemachtigd.

Let op:

Ouders zijn niet meer verplicht om bij de inschrijving van hun kind een uittreksel persoonsgegevens BRP aan de school te overleggen. De scholen kunnen de gegevens via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) aanvragen. Het uittreksel persoonsgegevens BRP is ook niet nodig voor het examen.

 • Online: € 11,80
 • Schriftelijk: € 18,30
 • Persoonlijk: € 14,30

U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP alleen online via DigiD aanvragen als u 16 jaar of ouder bent en het uittreksel voor uzelf aanvraagt. U vraagt het uittreksel online aan via bovenstaande knop.

U kunt een uittreksel BRP ook persoonlijk aan de balie in het Huis van de Stad aanvragen. Maak hiervoor vanwege corona een afspraak via telefoonnummer 14 0182. Neem de volgende dingen mee naar uw afspraak:

 • geldig identiteitsbewijs;
 • pinpas of contant geld;
 • eventueel een machtigingsbrief;
 • als u het bewijs nodig hebt voor bijvoorbeeld een pensioenfonds, neemt u ook de brief mee waarin staat dat u een uittreksel persoonsgegevens nodig heeft.

U kunt een uittreksel persoonsgegevens ook schriftelijk aanvragen. Print hiervoor het Aanvraagformulier uittreksel BRP uit, vul het in en stuur het per post naar ons toe. Stuur de volgende dingen mee met het aanvraagformulier:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • eventueel een machtigingsbrief;
 • als u het bewijs nodig hebt voor bijvoorbeeld een pensioenfonds, stuurt u ook de brief mee waarin staat dat u een uittreksel persoonsgegevens nodig heeft.

Ja, u kunt iemand anders machtigen om een uittreksel persoonsgegevens voor u aan te vragen. Als iemand anders de aanvraag voor u doet, geeft u die persoon een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde;
 • kopie legitimatiebewijs.

Het is in Gouda niet mogelijk om een uittreksel persoonsgegevens BRP aan te vragen als u niet meer staat ingeschreven. U kunt kijken op de pagina Uittreksel RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) over hoe u een uittreksel kunt aanvragen.