Verhuizing naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist (emigratie), moet u veel regelen. Wij helpen u graag op weg! Verhuist u naar het buitenland en blijft u daar langer dan 8 maanden? Dan is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Verhuizing doorgeven

Er zijn verschillende situaties mogelijk. Kies uw situatie om te weten hoe u uw verhuizing aan ons door kunt geven.

U woont zonder familie op uw adres in Gouda en vertrekt naar het buitenland

U kunt uw verhuizing doorgeven met bovenstaande knop.

U vertrekt met al uw familieleden van uw adres in Gouda naar het buitenland

U kunt uw verhuizing doorgeven met bovenstaande knop. In het formulier ziet u voor welk familielid u de verhuizing ook kunt doorgeven. Voor elk familielid hoeft de verhuizing maar in 1 formulier te worden doorgegeven.

U vertrekt maar er blijven 1 of meer familieleden achter op uw adres in Gouda

U moet uw verhuizing persoonlijk aan ons doorgeven. Maak hiervoor een afspraak via de knop afspraak maken. Neem alle familieleden op uw adres mee naar de afspraak. Ook de personen die niet verhuizen.

U vertrekt naar een land of gemeente in Caribisch Nederland

Geef uw verhuizing persoonlijk door op de dag van uw vertrek. Maak hiervoor een afspraak via de knop afspraak maken. U ontvangt een bewijs van vertrek dat u nodig heeft voor inschrijving op uw nieuwe adres.

Geef een verhuizing naar het buitenland aan ons door als u de komende 12 maanden langer dan 8 maanden in het buitenland woont. Dit hoeft niet achter elkaar te zijn. Wij registreren uw vertrek dan in de basisregistratie personen (BRP) en geven het ook door aan andere overheidsorganisaties. Ook als u uw huis houdt, moet u uw verhuizing aan ons doorgeven.

Als u korter dan 8 maanden naar het buitenland gaat, hoeft u dat niet te melden.

U moet uw verhuizing melden voordat u vertrekt. Dat kan vanaf 5 dagen voor vertrek tot op de dag van vertrek.

  • Uw nieuwe adres in het buitenland. Als u dit nog niet weet, dan het adres van uw 1e verblijfsplaats.
  • Als u naar de balie in het Huis van de Stad komt, een geldig legitimatiebewijs.
  • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar.
  • Ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen. Alleen als de ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen.
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners. Alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen.
  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s). Alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen.
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Wij registreren uw vertrek in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doen wij binnen 5 dagen na de vertrekdatum, Daarna sturen wij uw gegevens door naar de Registratie Niet-ingezetene (RNI). De RNI is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Uw Burgerservicenummer (BSN) blijft geldig.

Op Mijn Overheid kunt u zien wanneer uw verhuizing is verwerkt. Kijk voor meer informatie op de webpagina Inzien eigen persoonsgegevens BRP.

Het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland is gratis. Het kost wel geld als u een bewijs van vertrek wilt.

Als u uw verhuizing op de dag van vertrek aan de balie in het Huis van de Stad doorgeeft, kunt u een uittreksel BRP kopen.

Vertrekt u naar Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius)?  Dan is het een speciaal gratis bewijs van vertrek dat u nodig heeft voor inschrijving op uw nieuwe adres.

In alle andere gevallen kunt u, na de datum van uw vertrek, een bewijs krijgen bij een van de 19 RNI-loketten. Dit bewijs is dan een uittreksel RNI. Bekijk de webpagina uittreksel RNI voor meer informatie.

Geef uw verhuizing zo snel mogelijk door met bovenstaande knop. Wij registreren uw vertrek dan in de Basisregistratie Personen (BRP) met als vertrekdatum de datum dat u de verhuizing aan ons doorgeeft.

Lukt het niet om uw verhuizing digitaal door te geven? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Dat kan als u voor minder dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt. U kunt dan een briefadres aanvragen.

U kunt uw uitkering meenemen naar een land binnen de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of naar Zwitserland. Daarbuiten kan dat alleen als Nederland een verdrag met dat land heeft gesloten. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.