Hervestiging vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland opnieuw in Nederland wonen? Dan moet u zich opnieuw in Nederland inschrijven. We noemen dit hervestiging vanuit het buitenland.

Als u vóór 1 oktober 1994 uit Nederland bent vertrokken, noemen we het verhuizen naar Nederland geen hervestiging maar ‘eerste inschrijving in Nederland’. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina eerste inschrijving vanuit het buitenland.

U moet in ieder geval aan 1 van de onderstaande voorwaarden voldoen:

  •  U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  •  U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  •  U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  •  U mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Heeft u nog geen verblijfsvergunning? Neem dan contact op met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).

Voor een hervestiging vanuit het buitenland moet u een afspraak bij de gemeente maken. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0182.

Voor een afspraak voor eerste inschrijving in Nederland neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een geboortedocument als u in het buitenland bent geboren.
  • Een huwelijksdocument als u in het buitenland bent getrouwd.
  • Eventueel een document van de huwelijksontbinding, echtscheiding, overlijden.
  • Een verhuisbericht wanneer u komt vanuit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Aruba, Saba of Sint Eustatius.
  • Een koop- of huurcontract of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner met een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon.

U betaalt hier geen kosten voor.